Sidebar

4
říj, st
30 Aktuality

Časopis PROpamátky, který popularizuje široké veřejnosti činnost památkové péče, výsledky výzkumů a realizací obnovy nemovitých kulturních památek, představil v obsáhlém komentovaném rozhovoru průběh a výsledky obnovy domu Kalich v Litoměřicích. Na úspěšné realizaci se podílelo v těsné spolupráci s městem Litoměřice a prováděcí firmami Tesařství Čenda, Klempířství Martin Andráš a architektonickým ateliérem ing. arch. Jiřího Jarkovského také Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP.

pdf Přečtěte si celé znění článku