Sidebar

23
srp,
17 Aktuality

Kontakty

Mateřská dovolená
e-mail:
monika.stara@ujep.cz
kancelář: A 020

Vzdělání a profesní životopis

Absolventka katedry historie FF UJEP v oboru Kulturně historická regionalistika se specializací na stavební historii. Od roku 2016 pracuje na Centru pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví při FF UJEP na pozici dokumentátora. Od téhož roku se podílí na realizaci odborných studentských praxí oborů Dokumentace památek a Kulturní historie a od roku 2018 vyučuje povinně volitelný kurz KHI/V014 Laserové skenování I a KHI/V015 Laserové skenování II.

Zapojení do vědeckých projektů

  • 2018-2022: NAKI DG18P02OVV066: „Hortus Montium Mediorum. Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří“ - koordinátor týmu dokumentace, pracovník evidence a kategorizace výsledků výzkumu a dokumentace
  • 2016-2020: NAKI DG16P02B021: „Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele“ - dokumentátor
  • 2015-2017: Projekt SGS UJEP „Terra Sacra Incognita“ – editorská činnost