Sidebar

20
srp, út
15 Aktuality

Kontakty

e-mail: vit.liska@ujep.cz
tel.: + 420 475 286 458
kancelář: A 020

Vzdělání a profesní životopis

Absolvent katedry historie FF UJEP v oboru Dokumentace památek. Na pracovišti pracuje od roku 2018 na pozici dokumentátora se specializací na stavební zaměření. Od roku 2018 se též podílí na realizaci odborných studentských praxí oborů Dokumentace památek a Kulturní historie.

Zapojení do vědeckých projektů

  • 2018-2022: NAKI DG18P02OVV066: „Hortus Montium Mediorum. Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří“ - dokumentátor
  • 2016-2018: NAKI DG16P02B021: „Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele“ – stipendista