Sidebar

23
čec, út
16 Aktuality

Kontakty

e-mail: anna.liskova@ujep.cz
tel.: + 420 475 286 458
mobil: + 420 725 836 268
kancelář: A 020

Vzdělání a profesní životopis

Absolventka katedry historie FF UJEP v oboru Dokumentace památek. Na pracovišti pracuje od roku 2016 na pozici dokumentátora se specializací na 3D skenování. Od roku 2017 se podílí na realizaci odborných studentských praxí oborů Dokumentace památek a Kulturní historie.

Zapojení do vědeckých projektů

  • 2018-2022: NAKI DG18P02OVV066: „Hortus Montium Mediorum. Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří“ - dokumentátor
  • 2016-2020: NAKI DG16P02B021: „Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele“ – dokumentátor
  • 2018: IG Terezín – nástěnné malby z doby terezínského ghetta II. – člen řešitelského týmu
  • 2015-2017: Projekt SGS UJEP „Terra Sacra Incognita“ – člen řešitelského týmu
  • 2017: IG Terezín – nástěnní malby z dob terezínského ghetta – člen řešitelského týmu

Publikační činnost

Kapitoly v publikacích

  • PODROUŽEK, K. – LIŠKOVÁ, A. – ŠVEC, R.: Plošný průzkum Konojed, in: PODROUŽEK, K. (ed.) Terra sacra incognita, Ústí nad Labem 2018, ISBN 978-80-7561-140-6, s. 62-83.
  • PODROUŽEK, K. – LIŠKOVÁ, A. – ŠVEC, R.: Plošný průzkum Zahořan, in: PODROUŽEK, K. (ed.) Terra sacra incognita, Ústí nad Labem 2018, ISBN 978-80-7561-140-6, s. 84-99.
  • PODROUŽEK, K. – LIŠKOVÁ, A.: Stavební dějiny zámku v Konojedech, in: PODROUŽEK, K. (ed.) Terra sacra incognita, Ústí nad Labem 2018, ISBN 978-80-7561-140-6, s. 174-183.

Výzkumné zprávy

  • PODROUŽEK, K. – SKALICKÝ, D. – LIŠKOVÁ, A., Doplnění standardního nedestruktivního stavebně-historického průzkumu v Benešově n. Pl. č. p. 52, Ústí nad Labem 2018.
  • PODROUŽEK, K. – ŠVEC, R. – STARÁ, M. – SKALICKÝ, D. – HORÁK, J. – ZUBÁČOVÁ, A.,Dokumentace barevnosti omítkových vrstev a vybraných štukových a kamenných prvků v areálu zahrady zámku Stekník, Ústí nad Labem 2018.