Sidebar

2
čec, čt
33 Aktuality

Aktuálně řešené projekty

Externí

Interní

 • 20202022 SGS Mechanoskopie a analytická trasologie při výzkumu kamenických nástrojů užitých v Etrurii
 • 2020 IG Průvodce Olomoucké architektury Kudy chodím, vidím
 • 2020 IG Dům Kalich 2020

Ukončené projekty

Externí

Interní

 • 2019 IG: Historický krov domu Kalich v Litoměřicích
 • 2018 IG: Terezín – nástěnné malby z doby terezínského ghetta II.
 • 2015-2017 SGS: Terra Sacra Incognita, dokumentace a vyhodnocení dochovaných historických objektů v k.ú. Konojedy a Zahořany
 • 2017 IG: Terezín – nástěnné malby z dob terezínského ghetta
 • 2015 IG: Nové možnosti prostorové digitalizace historických artefaktů
 • 2014-2015 IG: Dokumentace a prezentace nemovitého kulturního dědictví
 • 2014 IG: Větrné mlýny na Děčínsku
 • 2013 IG: Paměť památek
 • 2013 IG: Hebrejské nápisy v Klokočských průchodech
 • 2012 IG: Dokumentace jednotlivých prvků Hlavní pevnosti Terezín (Ravelin 19, kleště 13)
 • 2012 IG: Klenby
 • 2012 IG: Paměť krajiny
 • 2011 IG: Kostelíček – dokumentace a vyhodnocení lokality
 • 2011 IG: Dokumentace jednotlivých prvků Hlavní pevnosti Terezín
 • 2010 IG: Terezín
 • 2010 IG: Klamorna – dokumentace a vyhodnocení lokality
 • 2010 IG: Kostel sv. Floriána v Krásném Březně – historie, význam a dokumentace památky saské renesance

Realizace a smluvní výzkumy

 • 2020 Stavební zaměření Poláky č. p. 2 (zadavatel: soukromá osoba).
 • 2019 Stavební zaměření Úštěk č. p. 65 (zadavatel: soukromá osoba).
 • 2019 OPD stratigrafie omítek zámku v Lovosicích (zadavatel: Projektový ateliér Ing. arch. Jarkovský).
 • 2020 3D skenování a vytvoření 3D modelu lebky Magdaleny Fictumové z Kolovrat (zadavatel: Kulturní zařízení Kadaň p. o.).
 • 2020 OPD Chotiměř kaplička (zadavatel: Obec Chotiměř).
 • 2020 SHP podstřeší č. p. 15/7 v Litoměřicích (zadavatel: Město Litoměřice).
 • 2020 Stavební zaměření gotické radnice v Chomutově (zadavatel: Oblastní muzeum Chomutov).
 • 2019 SHP krovu domu č. p. 15/7 „Kalich“  v Litoměřicích (zadavatel: Město Litoměřice).
 • 2019 Dendrochronologická analýza krovu domu č. p. 121 v Kadani (zadavatel: soukromá osoba).
 • 2019 OPD Vyhodnocení stavu krovu domu č. p. 15/7 „Kalich“  v Litoměřicích (zadavatel: Město Litoměřice).
 • 2018 Doplnění SHP Zámecká č. p. 52 Konojedský dům (zadavatel: NPÚ, ÚOP Střední Čechy a Praha).
 • 2018 SHP Duchcov č. p. 212 (zadavatel: Římskokatolická farnost).
 • 2018 SHP Chotiměř č. p. 7 (zadavatel: soukromá osoba).
 • 2018 3D laserové skenování štukových detailů, pohledové stavební plány v areálu zámku Stekník (zadavatel: NPÚ ÚPS Praha).
 • 2018 Stavební zaměření krovů Libochovice č. p. 89 (zadavatel: NPÚ ÚPS Praha).
 • 2017 Geodetické a stavební zaměření vápenky v Háji u Loučné pod Klínovcem (zadavatel: NPÚ ÚOP Ústí n. L.).
 • 2017 Zhodnocení archeologické situace valachu v pivovaru Lobeč (zadavatel: RIOFRIO Architects s.r.o.).
 • 2017 OPD Průzkum barevnosti výklenkové kaple v Třebívlicích (zadavatel: HOT project).
 • 2017 Pasportizace okenních a dveřních výplní budovy zámku Jezeří I. (zadavatel: NPÚ ÚOP Ústí n. L.).
 • 2017 SHP Červený Hrádek č. p. 12 (zadavatel: KOTIŠ – ARCHITEKT).
 • 2016 2D digitalizace listinného materiálu z mobiliárního fondu Libochovice (zadavatel: NPÚ ÚOP Ústí n. L.). 
 • 2016 SHP Roudnice č. p. 57 (zadavatel: Kulturní zařízení města Roudnice n. L.).
 • 2016 Digitalizace velkoformátových knih (zadavatel: Oblastní muzeum Litoměřice).
 • 2016 3D laserové skenování raně gotické křtitelnice z Rotundy sv. Máří Magdalény (zadavatel: soukromá osoba).
 • 2016 Stavební zaměření Rožmberk č. p. 23 (zadavatel: Asociace turistických oddílů mládeže).
 • 2016 SHP Vilémov u Kadaně č. p. 52 (zadavatel: soukromá osoba).
 • 2016 3D laserové skenování a modelace detailů kostela sv. Ducha v Krupce (zadavatel: NPÚ ÚOP Ústí n. L.).
 • 2016 Geodetické doměření stávajícího stavu kostela sv. Anny v Krupce (zadavatel: NPÚ ÚOP Ústí n. L.). 
 • 2015 3D laserové skenování reliktů černé kuchyně a geodetické zaměření Čistá č. p. 97.(zadavatel: soukromá osoba). 
 • 2016 SHP Teplice č. p. 1167/52 u Hadích lázní (zadavatel: soukromá osoba). 
 • 2015 3D laserové skenování portálu vstupu objektu Hejtmánkovice č. p. 124 (zadavatel: Omnium o. p. s.).
 • 2015 3D laserové skenování sbírkového předmětu k výrobě repliky (zadavatel: Muzeum Ústí n. L.).
 • 2015 3D laserové skenování povrchu zkušebních kvádrů sedimentárních hornin pro výzkum v klimatickém tunel CET II. (zadavatel: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR).
 • 2015 SHP Ždírec č. p. 10 (zadavatel: soukromá osoba).   
 • 2015 SHP Roudnice č. p. 58 (zadavatel: Kulturní zařízení města Roudnice n. L.).
 • 2014 3D laserové skenování architektonických detailů hradu v Lipnici nad Sázavou.
 • 2014 3D laserové skenování povrchu zkušebních kvádrů sedimentárních hornin pro výzkum v klimatickém tunel CET (zadavatel: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR).
 • 2014 SHP objektu Vetlá č. p. 27 (zadavatel: soukromá osoba).   
 • 2014 SHP objektu Zahrádky č. p. 141 (zadavatel: soukromá osoba).     
 • 2014 Zaměření výsledků archeologického výzkumu na k.ú. Hrdly (zadavatel: Ústav pro klasickou archeologii FF UK).
 • 2014 Stavební zaměření Touchořiny č. p. 40 (zadavatel: NPÚ ÚOP Ústí n. L.).
 • 2013 Digitalizace velkoformátových knih (zadavatel: Oblastní muzeum Litoměřice).
 • 2013 Archivní rešerše k objektu Trnovany č. p. 18 (zadavatel: soukromá osoba).
 • 2013 Dokumentace č. p. 49, Mírové náměstí Kadaň (zadavatel: NPÚ ÚOP Ústí n. L.).
 • 2013 Vytyčení plochy archeologického výzkumu na k.ú. Hrdly (zadavatel: Ústav pro klasickou archeologii FF UK).
 • 2012 3D laserové skenování artefaktů (přípory, kružby) z archeologického výzkumu v Kutné hoře (zadavatel: Archeologický ústav AV ČR).
 • 2012 3D laserové skenování 4 nápisů ze Švédského sloupu v Jiříkově (zadavatel: Město Jiříkov).
 • 2012 3D laserové skenování barokního reliéfu na k.ú. Srbská Kamenice (zadavatel: Obec Srbská Kamenice).

Iudica

010. Piffl, A. Zbořený altán - K historii SHP (pdf; 380 kB)
009. Janák, P. Památka stavitelství - k historii SHP (pdf; 330 kB)
008. Macek - k historii SHP (doc; 27 kB)
007. Stavebně historický průzkum v teorii a praxi památkové péče (doc; 53 kB)
006. Cílek, V. O ropě (mp3; 8,5 MB)
005. Gjuričková, N. O NPÚ (mp3; 25,5 MB)
004. Kmoníček, H. Národní technické muzeum (pm3; 5,5 MB)
003. O vsi Božejov na Novohradsku v 18. století (mp3; 4,5 MB)
002. Ing. Vladimír Brůna o expedici do Egypta (mp3; 2 MB)
001. Phdr. Michaela Hrubá, Ph.D. o vzdělávání památkářů (pdf; 37 kB)

Methodica

020. Obnova okenních výplní a výkladců
019. Pokyny autorům pro přípravu příspěvků k publikování v časopise Průzkumy památek
018. Sborník z konference v Jáchymově (zip; 2,2 MB)
017. Rozhovor s Ing. Vladimírem Brůnou o fotografování pomocí monopodu... (mp3; 2,8 MB)
016. E. Neústupný texty (zip; 370 kB)
015. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (pdf; 420 kB)
014. Dějiny založení biskupství litoměřického (pdf; 1,4 MB)
013. Citační normy AH (doc; 50 kB)
012. Citační normy (doc; 22 kB)
011. Schubert - Opravy historických dřevěných oken (doc; 170 kB)
010. Brožura - památkáři, Úštěk 10/2007 (pdf; 7,5 MB)
009. Stručný návod k použití přírůstového vrtáku HAGLÖF CORETAX (pdf; 223 kB)
008. Předprojektová příprava (pdf; 5,7 MB)
007. Metodika zástavby proluk (doc; 412 kB)
006. Jak s vrtáky (doc; 24 kB)
005. Péče o dlažby (pdf; 4 MB)
004. Operativní průzkum a dokumentace historických staveb (pdf; 1,5 MB)
003. Stavebně-historický průzkum (doc; 113 kB)
002. Epigrafika v památkové péči (pdf; 2,4 MB)
001. Barevnost fasád (pdf; 300 kB)

Adresa sídla: Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, Pasteurova 13, Ústí nad Labem 400 96
Poštovní adresa: UJEP, Filozofická fakulta, Katedra historie, Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, Pasteurova 13, 400 96  Ústí nad Labem
Pevná linka: 475 286 464

Vedoucí Centra: PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.

Telefon: + 420 475 286 459
Mobil: + 420 725 836 413
E-mail: kamil.podrouzek@ujep.cz

Administrativní a projektová pracovnice: Bc. Gabriela Růžičková

Telefon: + 420 475 286 464
Mobil: + 420 601 594 203
E-mail: gabriela.ruzickova@ujep.cz

Geodetická laboratoř: Ing. Vladimír Brůna

Telefon: + 420 476 137 448 - pracoviště Most
Telefon: + 420 475 284 116 - FŽP UJEP Ústí nad Labem
Mobil: + 420 606 634 033
E-mail: bruna@geolab.cz

Audiovizuální laboratoř: Mgr. Jan Peer

Telefon: + 420 475 286 430
Mobil: + 420 724 028 630
E-mail: jan.peer@ujep.cz

Dokumentační sekce:

Bc. Roman Švec

Telefon: + 420 475 286 458
Mobil: + 420 725 836 746
E-mail: roman.svec@ujep.cz

Bc. Jan Horák

Telefon: + 420 475 286 458
Mobil: + 420 725 836 293
E-mail: skymaster@seznam.cz

Mgr. David Skalický

Mobil: + 420 725 836 647
E-mail: david.skalicky@ujep.cz

Mgr. Monika Stará

Telefon: + 420 475 286 458
Mobil: + 420 725 836 164
E-mail: monika.stara@ujep.cz

Bc. Anna Zubáčová

Telefon: + 420 475 286 458
Mobil: + 420 725 836 268
E-mail: anna.zubacova@ujep.cz

Otevírací doba pro studenty: denně od 10:00 do 15:00 či dle e-mailové/telefonické dohody
 

Stavební zaměření stávajícího stavu objektů

V rámci naší činnosti vyhotovujeme zaměření stávajícího stavu historických budov, s následným vytvořením standardní výkresové stavební dokumentace v prostředí CAD a v tiskové formě Adobe. Vytváříme hmotové 3D modely terénního reliéfu i historických budov s monochromní nebo fotografickou texturou pláště.

Dokumentace 3D skenery

Technologiemi laserového a optického skenování vytváříme 3D vizualizace drobných i rozměrných artefaktů a jejich povrchů, s monochromní i reálnou texturou.  Výsledné modely je možno prezentovat na webovém rozhraní anebo ve formátu 3D PDF pro jejich prohlížení bez speciálního softwaru. Provádíme předtiskovou přípravu dat modelů k tisku na 3D tiskárně.

Geodetické zaměření

Provádíme geodetické zaměření terénního reliéfu, staveb a nálezových situací, včetně připojení na S-JTSK.

Digitální pozemní fotogrammetrie

Jednosnímkové a průsekové fotogrammetrické metody využíváme při dokumentace plošných i prostorových objektů s možností tvorby prostorového digitálního modelu. Jedná se o nedestruktivní bezdotykovou dokumentační metodu založenou na získávání souřadnic z transformovaných fotografických snímků. Výstupy je možné dodat samostatně, nebo ve formě fotoplánů či standardní plánové dokumentace.

Digitalizace analogových snímků z diapozitivů, kinofilmů a fotografií

Naše skenovací zařízení umožňuje zpracování analogových výstupů, jakými jsou například staré fotografie či kinofilmy do digitálních formátů, včetně postprocessingových úprav.

Digitalizace tiskovin a archiválií

Za pomoci moderního fotografického a skenovacího vybavení digitalizujeme archiválie a tiskoviny aždo formátu A1.

Fotografická a filmová dokumentace

Naše pracoviště disponuje profesionálním fotografickým, filmovým a mixážním vybavením. Díky odpovídajícímu špičkovému softwaru jsme schopni zpracování všech foto, audio a video formátů do podoby koncových uživatelských výstupů.

Stavebněhistorické průzkumy historických staveb

Provádíme stavebněhistorické průzkumy historických staveb dle standardů metodiky NPÚ. Elaborát SHP obsahuje textovou část s popisem, archivní rešerší, stavebněhistorickým vývojem stavby a jejím vyhodnocením, plánovou dokumentaci se stavebněhistorickou analýzou a památkovým vyhodnocením, fotodokumentaci. Výsledky dodáváme v podobě konzervativního tištěného elaborátu ve 3 paré i v elektronické podobě. 

Operativní průzkumy a dokumentace součástí historických staveb

Provádíme operativní průzkumy a dokumentaci součástí historických staveb v nálezových situacích dle standardů metodiky NPÚ. Výsledky dodáváme v podobě konzervativního tištěného elaborátu ve 3 paré i v elektronické podobě. 

Posouzení a dokumentaci historických konstrukcí a zařízení

Provádíme především stratigrafické analýzy, formální a funkční analýzy, památkové a stavebněhistorické vyhodnocení, které dodáváme ve formě posudku, nálezových, či inventarizačních zpráv. 

Odběry vzorků dřev pro dendrochronologickou analýzu

Vybíráme vhodné prvky dřevěných stavebních konstrukcí k datování skácení konstrukčního dřeva a určení druhu dřeviny. Zajišťujeme datování vzorků subdodávkou Dendrochronologické laboratoře.

Centrum nabízí studentům UJEP možnost zapůjčení vybavení pro odborné praxe, kvalifikační a ročníkové práce. Systém zápůjček podléhá pravidlům, která si můžete přečíst ve výpůjčním listu.

Poskytujeme: analogové měřící pomůcky pro stavební měření (pásma, zednické a svinovací metry, měřící latě apod.), laserové dálkoměry, digitální fotoaparáty, stativy pro fotoaparáty a další vybavení.  

Výpůjčky administrují zaměstnanci Centra.

Formulář pro vypůjčení vybavení z centra

 • Ruční laserový skener Creaform ExaScan
 • Ruční laserový skener Faro Freestyle X
 • Ruční optický skener Artec Eva
 • Stacionární optický skener Breuckmann smartSCAN C5
 • Laserový prostorový pozemní skener FARO FOCUS S 350 UNI
 • Geodetické GPS SATLAB
 • Totální stanice Leica a Geomax
 • Termovizní kamery Flir I7 a Flir T420bx
 • Ruční XFR spektrometr Niton Xl3d
 • Dron s příslušenstvím
 • UV lampa 26P s vlnovou délkou 365 nm
 • RTG lampa UV – Inspector 711 SH
 • Inspekční kamera Pipe Cam 20
 • Ruční laserové dálkoměry
 • Profesionální fotoaparáty CANON s příslušenstvím
 • PC stanice pro správu a střih obrazových dat a videa
 • Poloprofesionální  DV kamera Canon XM2
 • Knižní skener Book2net kiosk

Další články...