Sidebar

2
čec, čt
33 Aktuality

Interkulturní germanistika (SO 7310R242)

Prezenční a kombinovaná forma

pdf Interkulturní germanistika

Co musíš udělat, pokud chceš studovat tento obor?

 • Ukončit maturitou středoškolské vzdělání.
 • S maturitou z němčiny nebo jinou zkouškou z NJ na úrovni B1 a vyšší nemusíš ani k přijímacímu pohovoru.

O čem to vlastně je?

V první řadě budeš bezvadně komunikovat v němčině slovem i písmem, a to i díky studijnímu pobytu na německé nebo rakouské univerzitě, který ti zajistíme. Během studia Interkulturní germanistiky se seznámíš s kulturními, geografickými, historickými a společenskými reáliemi německojazyčných zemí s důrazem na česko-německé vztahy. Zorientuješ se rovněž v dějinách německé literatury, včetně té, která pochází z našeho území, a osvojíš si němčinu i v širších jazykovědných souvislostech. Součástí studia je také odborná praxe v česko-německé organizaci tvé volby, připravující tě na tvůj budoucí profesní život a můžeš také získat studijní zkušenosti na jedné z našich 30 partnerských zahraničních univerzit v rámci studentské mobility Erasmus+.

Co budeš, až dostuduješ?

Budeš germanistou s unikátní česko-německou interkulturní kompetencí a se širokým kulturním rozhledem, který získáš nejen během výuky, ale i díky pestré nabídce exkurzí a studia v zahraničí. Dobré uplatnění na trhu práce ti zajistí i praktické zkušenosti a dovednosti získané během odborné stáže v česko-německých organizacích dle tvého zájmu.

Kde se s tímhle studiem uplatníš?

Uplatnění najdeš v široké škále organizací a firem s česko-německou nebo česko-rakouskou agendou, které potřebují komunikovat s českými a německými partnery, klienty nebo zaměstnanci. Vedle soukromého sektoru (na obou stranách hranice) se můžeš uplatnit i ve státním sektoru a v neziskových organizacích, působících v oblasti kultury, cestovního ruchu nebo médií.

Chceš pak studovat dál?

Žádný problém. Pokud si chceš prohloubit svoji interkulturní kompetenci a stát se plnohodnotným germanistou s možností dalšího profesního růstu, pak je tu pro tebe navazující magisterský program „Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu“. V rámci studia tohoto oboru ti nabízíme jedinečnou příležitost získat na univerzitě v Bayreuthu dvojitý diplom (DOUBLE DEGREE), který ti otevře dveře k profesnímu uplatnění ve všech německojazyčných zemích. Své případné vědecké ambice můžeš u nás rozvíjet i v následném doktorském studijním oboru „Německá literatura“. Pokud by ses chtěl stát učitelem němčiny, pak stačí zvolit v posledním roce studia pedagogicko-psychologický modul a můžeš bez problémů pokračovat ve studiu oboru „Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy“, se kterým máš oprávnění vyučovat i na ZŠ. Ve studiu germanistiky můžeš přirozeně pokračovat i na jiných univerzitách v ČR nebo v zahraničí.

Německý jazyk a literatura – dvouoborové (SO 7310R106)

Prezenční forma v kombinaci s obory:

 • Anglický jazyk a literatura (PF UJEP)
 • Český jazyk a literatura (PF UJEP)
 • Filozofie (FF UJEP)
 • Geografie (PřF UJEP)
 • Informatika (PřF UJEP)
 • Historie (FF UJEP)
 • Hudební výchova (PF UJEP)
 • Matematika (PřF UJEP)
 • Politologie (FF UJEP)
 • Společenské vědy (FF UJEP)
 • Tělesná výchova (PF UJEP)
 • Výtvarná výchova (PF UJEP)

Co musíš udělat, pokud chceš studovat tento obor?

 • Ukončit maturitou středoškolské vzdělání.
 • S maturitou z němčiny nebo jinou zkouškou z NJ na úrovni B1 a vyšší nemusíš ani k přijímacímu pohovoru.

O čem to vlastně je?

V první řadě budeš bezvadně komunikovat v němčině slovem i písmem, a to třeba i díky studijnímu pobytu na německé nebo rakouské univerzitě, který ti zajistíme. Během studia se seznámíš s kulturními, historickými a literárními reáliemi německojazyčných zemí a osvojíš si němčinu i v širších jazykovědných souvislostech. Ve 3. ročníku si můžeš zvolit buď oborový modul, ve kterém si osvojíš pro svoji práci v praxi např. základy odborného překladu, nebo pedagogicko-psychologický modul, který tě připraví na navazující magisterské studium učitelských programů a oborů. Cenné zkušenosti můžeš také získat během studijního pobytu na jedné z našich 30 partnerských zahraničních univerzit v rámci studentské mobility Erasmus+.

Co budeš, až dostuduješ?

Budeš germanistou s výbornou jazykovou kompetencí v psaném i mluveném projevu a širokým kulturním rozhledem, který získáš nejen během výuky, ale i díky pestré nabídce exkurzí a studia v zahraničí.

Kde se s tímhle studiem uplatníš?

Učit němčinu soukromě sice můžeš, ale pro to, abys ji mohl/a učit i na základní nebo střední škole jako kvalifikovaný učitel nebo učitelka, je potřeba absolvovat navazující magisterské učitelské studium. Další uplatnění najdeš v široké škále organizací a firem, které potřebují komunikovat s českými a německými partnery, klienty nebo zaměstnanci. Vedle soukromého sektoru (na obou stranách hranice) se můžeš uplatnit i ve státním sektoru a v neziskových organizacích, působících v oblasti kultury, cestovního ruchu nebo médií.

Chceš pak studovat dál?

Žádný problém. Plnohodnotně vzdělaným učitelem nebo učitelkou němčiny se staneš studiem oboru „Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy“, kterým získáváš kvalifikaci i pro základní školy. Nabízíme ho nejen jako studium dvouoborové, ale i jednooborové. Další oborové vzdělávání ti zajistíme prostřednictvím kurzů, workshopů a seminářů organizovaných naším Centrem pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV. Pokud si chceš prohloubit své germanistické vzdělání a zajímají tě česko-německé nebo interkulturní vztahy, pak je tu pro tebe unikátní studijní program „Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu“ s možností získání dvojitého diplomu na univerzitě v Bayreuthu. Ve studiu germanistiky můžeš přirozeně pokračovat i na jiných univerzitách v ČR nebo v zahraničí.