Sidebar

26
kvě, út
36 Aktuality

Koordinátor kombinovaného studia na KGER: Mgr. Jan Kvapil, Ph.D., e-mail: jankvapil@post.cz, tel.: (00420) 475 286 482

Fakultní koordinátor systému Moodle: Mgr. Jiří Koumar, Ph.D., e-mail: ff.moodle@ujep.cz

Na katedře germanistiky jsou akreditovány v kombinované formě tyto obory (od r. 2015-16):

  • SO 7310R242 Interkulturní germanistika (tříletý bakalářský studijní obor v programu B 7310)
  • SO 7504T072 Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (dvouletý nav. magisterský studijní obor v programu N 7503)

Zároveň dobíhají v kombinované formě následující dva studijní obory:

  • Německý jazyk a literatura pro školskou praxi (tříletý bakalářský, studijní program B 7310)
  • Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk (dvouletý navazující magisterský, program N 7503)

 Kombinovaná forma studia znamená, že zhruba jedna třetina výuky je realizována prostřednictvím prezenčních forem výuky, dvě třetiny formou pak formou samostudia za pomoci speciálních pomůcek pro tuto fázi studia, tzv. studijních opor, které jsou k dispozici na studijním portálu Moodle. Prezenční výuka probíhá zpravidla v pondělí, 3-4x za semestr také v sobotu.

Studující kombinovaného studia se přihlašují do jednotlivých kurzů ve studijním portálu MOODLE na základě hesla, které jim sdělí vyučující daného kurzu na první hodině výuky: http://moodle.ff.ujep.cz/

Bližší informace o tomto typu studia a studijním portálu Moodle Vám poskytne koordinátor kombinovaného studia KGER, na kterého se můžete obrátit s problémy souvisejícími s kombinovaným studiem.