Sidebar

23
čec, út
16 Aktuality

Studenti a studentky katedry germanistiky mají možnost na základě bilaterálních smluv vycestovat na studijní pobyt v rámci programu ERASMUS (na podporu evropské mobility studujících a pedagogů) na tyto partnerské školy:

Název VŠ Země Počet
studentů
Počet měsíců
pro 1 studenta
Hochschule Zittau/Görlitz Německo 5 5
Otto-Friedrich-Universität Bamberg Německo 3 10
Technische Universität Dresden Německo 5 5
Technische Universität Chemnitz Německo 1 5
Universität Dortmund Německo 2 5
Universität Hannover Německo 4 5
Universität Leipzig
(smlouva katedry bohemistiky
zejména pro studující kombinace ČJ - NJ)
Německo 2 5
Pädagogische Akademie der Diözese Linz Rakousko 2 5
Université Marc Bloch, Strasbourg Francie 1 9
Universidade do Minho, Braga Portugalsko 2 5
Universytet Wroclawski, Wroclaw Polsko 1 5
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Slovensko 1 5
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Slovensko 2 5

Studijní pobyty se uskutečňují v období zimního i letního semestru akademického roku. Výběrové řízení probíhá vždy na začátku zimního a letního semestru.

Podmínky katedry germanistiky pro udělení stipendia v rámci programu ERASMUS:

  • STIPENDIA JSOU URČENA PRO STUDENTKY/STUDENTY S UZAVŘENÝM 1. ROČNÍKEM STUDIA.

  • ZÁJEMKYNĚ/ZÁJEMCI vyplní formulář „Bewerbung um ERASMUS-Stipendium“, který je k dispozici ve stojanu u výtahů v 6. patře na katedře germanistiky, u Mgr. Evy Krovové nebo v sekretariátu katedry.

  • Zohledňuje se termín podání přihlášky, ročník studia (při zájmu převyšujícím nabídku studijních pobytů mají přednost vyšší ročníky, zejména pokud budou v zahraničí pracovat na diplomové práci), motivace ke studiu a studijní plán (vyplňuje se do přihlášek /Bewerbung/)

Bližší informace Vám ráda podá:  Mgr. Eva Krovová, koordinátorka programu ERASMUS na FF UJEP (kancelář č. CN-631), email: eva.krovova@ujep.cz nebo Mgr. Tereza Pavlíčková, Ph.D., koordinátorka programu ERASMUS na KGER (kancelář č. CN-632), email: tereza.pavlickova@ujep.cz