Sidebar

25
čen,
33 Aktuality

 

Allgemeine Lexika

 • DER DIGITALE GRIMM - Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
 • DEUTSCH als FREMDSPRACHE
 • DORNSEIFF. Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen
 • DUDEN - Deutsches Universal Wörterbuch
 • Jeder ist käuflich, DaF Lernkrimi
 • Kindlers MALER Lexikon
 • LANGENSCHEIDTS Großwöterbuch Deutsch als Fremdsprache
 • LEXI-ROM: Rechtschreibung, Fremdwörterbuch, Sinn- und sachverwandte Wörter, Lexikon, Wörterbuch Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch
 • LEXIKON der ANTIKE
 • Lexikon der SYMBOLE
 • Lexikon der WELTARCHITEKTUR
 • Metzler LEXIKON SPRACHE
 • Německý TECHNICKÝ SLOVNÍK
 • Ottův slovník naučný
 • Philosophie von PLATON bis NIETSCHE
 • SPRICHWÖRTER und ZITATE
 • WÖRTERBUCH der MYTHOLOGIE
 

Didaktik

 • Auf neuen Wegen Deu.als Fremdspr.für die Mittelst. und Oberst.3CDs
 • DEUTSCH 1 - Multimedia Sprachtrainer
 • DIDAKTIK - BIBEL: Das alte Testament
 • Didaktik - LINGUA LAND (2x)
 • Didaktik - MEMORARY Němčina (2x)
 • em 1. - 6. LEKTION
 • em 7. - 10. LEKTION
 • em Abschlusskurs (2CD)
 • HÖRTRAINING für die Mittelstufe CD 5-8
 • HÖRTRAINING für die Mittelstuffe CD 9-12
 • KONTAKT DEUTSCH
 • LANDESKUNDE DaF (TU Dresden)
 • Literární výchova jako cesta k četbě, k Didaktik 8-30
 • Němčina pro 3. ročník ZŚ ke knize Didaktik Ž-XI-46
 • NĚMČINA pro 4. ročník ZŠ - Poslechové nahrávky
 • NĚMČINA pro 4. ročník ZŠ - Výukový program
 • Německá konverzace
 • Německá slovesa
 • Schreiben und Telefonieren
 • Talk to me 1
 • Talk to me 2
 • ÜBUNGSBLÄTTER per MAUSKLICK 2x
 • Verhandlungsgespräche
 • Zvukové diktáty
 

Geschichte

 • 1848 - 1949 Ein Jahrhundert deutsche Geschichte
 • Das 18. Jahrhundert
 • Das Perikopenbuch Kaiser HEINRICHS II.
 • Der 2. WELTKRIEG
 • DER FALL DER MAUER
 • ERDKUNDE/GESCHICHTE
 • GESCHICHTE Centennia
 • GESCHICHTE – DEUTSCHLAND seit 1945
 • KRONIKA LIDSTVA
 • POLITEIA - Die deutsche Geschichte nach 1945 aus Frauensicht
 • PROPYLÄEN – Weltgeschichte
 

Landeskunde

 • 2000 STADTPLÄNE mit Complett - Routing
 • DEUTSCHER BUNDESTAG
 • Föderalismus in Deutschland 3x
 • Hallo Europa: Europa und EU - Leitfaben für Jugentliche
 • ÖSTERREICH SPIEGEL Nr. 16/01
 • SINGLES - weshalb so viele allein sind 2x
 

Linguistik

 • Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen
 • Die RECHTSCHREIBREFORM auf einen Klick
 • Einführung in die LINGUISTIK (2x)
 • Neue deutsche RECHTSCHREIBUNG
 • PHONETIK interaktiv (2x)
 • Schwyzertüütsch – Praktische Sprachlehre
 

Literatur

 • AUTORENLEXIKON des 20. Jh.
 • Autoři světové literatury pro DĚTI A MLÁDEŽ
 • Deutsche Literatur von LESSING bis KAFKA (3x)
 • Epochen der Literatur III - ROMANTIK
 • GRUPPE 47 (von H. Arnold; 2x)
 • Ich hörte sagen, Gedichte und Prosa, Celan Paul, 2x
 • KILLY - LITERATURLEXIKON (3x)
 • KLASSISCHE WERKE - deutsche Literatur (2x)
 • Lexikon der Weltliteratur - WILPERT
 • LYRIK I - Barock
 • LYRIK II - Romantik
 • LYRIK III - 20. Jahrhundert
 • SACHWÖRTERBUCH - LITERATUR (3x)
 • STURM und DRANG / KLASSIK (2x)
 • Zeitgenössische Literatur 1945 - 1967
 • Zeitgenössische Literatur 1968 - 2000
 • ŽMEGAČ - Literaturgeschichte
 

Literatur - Autoren

 • Best of Literaturhaus Salzburg
 • ERICH KÄSTNER – Klassiker auf CD
 • GOETHE
 • Günter Eich - TRÄUME (3CD)
 • HEINRICH HEINE - Leben und Werk
 • KÄSTNER – Gedichte, Briefe, Leben
 • KURT TUCHOLSKI
 • KURT TUCHOLSKI - Lieder und Texte
 • Literatur - HEINRICH HEINE
 • Martin Walser - EIN LIEBENDER MANN (zum LDA Wals 22)
 

Musik

 • Musik - CLAIRE WALDOFF
 • Musik - HERBERT GRÖNEMEYER
 • Musik - PUR
 • MUSIKGESCHICHTE
 • REQUIEM - Wolfgang Amadeus Mozart
 

Sonstiges

 • ERASMUS Web
 • TU CHEMNITZ
 • UNDE et QUO VADIS (Fak.humanit.vied Univ.Mateja Bela)

 

Prezenční fond mediatéky – KATALOGY

Umístění jednotlivých knih i dalších médií je ve studovně rychle dohledatelné přes signatury vlastního internetového katalogu:

Orientaci ulehčuje v multimediální studovně barevné rozlišení jednotlivých oborů, které se promítá i do barvy signatur.     

Kontakty

 • Umístění: FF budova B, suterén - místnost B 010
 • Správce: Květoslava Vlachová
 • Tel.: (+420) 475 286 471
 • E-mail: kvetoslava.vlachova@ujep.cz

Otevírací doba

 • PO - ČT 7:30 - 12:30
 • Zkouškové období: PO - ČT 08:00 - 15:00

pdf Pravidla provozu studovny a mediotéky KGER

Veškerý fond mediatéky je k dispozici studujícím prezenčně (výpůjčky jsou možné pouze přes víkend, popř. u kombinovaného studia na týden). Patří k němu široká nabídka odborné literatury k jednotlivým oblastem germanistiky (literární věda, lingvistika, dějiny a reálie, didaktika NJ, interkulturní germanistika), slovníků, encyklopedií, odborných časopisů a DVD.

Mimoto je součástí knižního fondu speciální a nejen v ČR unikátní knihovna literárních děl německy píšících autorů po r. 1968 (jako např. Jiří Gruša, Libuše Moníková, Michael Stavarič). Obsahuje jak kompletní primární literaturu těchto autorů v německém jazyce, tak i její překlady do českého jazyka a dostupnou sekundární literaturu. Součástí knižního fondu studovny je i beletrie, pořízena v rámci lektorátu DAAD.

 

Studovna katedry nabízí v současné době cca. 4.600 knih, 140 DVD, 200 CD-ROM, 60 CD a přes 30 titulů odborných časopisů, mezi kterými jsou zastoupeny stěžejní germanistické časopisy z Německa, Rakouska nebo USA, nebo i vybrané tituly denního tisku (Die Zeit, Der Standard).

K dispozici je celkem 14 pracovních míst– 3 u počítačů s připojením na internet, 2 s připojením na satelit a dvd přehrávač a 9 míst s možností připojení vlastních notebooků na internet (z toho jedno místo pro studující se specifickými potřebami). Dále je k dispozici kopírka s funkcí tiskárny a skeneru včetně přípojky USB. U služby lze na vyžádání zapůjčit také sluchátka nebo blu-ray přehrávač.

 

Multimediální studovna tak nabízí kromě rozsáhlého knižního fondu:

 • sledování aktuálních pořadů všech německých televizních a rádiových programů volně dostupných přes digitální SATELIT;
 • širokou nabídku DVD (dokumentární filmy k dějinám a reáliím NJO, zfilmovaná literární díla, autorské portréty, záznamy divadelních představení apod.);
 • vysokorychlostní připojení k internetu (PC nebo WiFi);
 • skenování, kopírování a černobílého tisku potřebných studijních materiálů (tisk a kopírování je zpoplatněno).

 

Historie

Knihovna a multimediální studovna KGER vznikla 19. 9. 2007 sloučením stávající mediatéky (z r. 2001) a tří dílčích knihoven. Byla zřízena z prostředků grantu MŠMT (Grant RG 3978/2000: „Cizojazyčná mediotéka“, řešitelka doc. Cornejo), z prostředků PF UJEP a FF UJEP, jejíž součástí je katedra germanistiky od r. 2006. Současný rozsáhlý knižní fond mohl vzniknout především díky knižním darům Magistrátu města Vídně, Rakouského spolkového ministerstva pro vědu a výzkum, Nadace ProHelvetia v Curychu a organizace DAAD se sídlem v Bonnu.