Sidebar

23
srp,
17 Aktuality

Kontakty

e-mail: kgmehling@yahoo.de
tel.: 475 286 469
kancelář: B 107

Téma dizertační práce

Räume des Eigenen in der Literatur der AutorInnen tschechoslowakischer Herkunft (vedoucí práce doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)

Projekty

  • Spoluřešitel projektu SGS 2019-2021:Interkulturalita jako tendence současné literatury NJO (řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
  • Spoluřešitel projektu SGS 2017-2018: Migrační procesy a jejich literární ztvárnění v současné literatuře NJO (řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)

Publikace

  • Raumkonstruktionen in ausgewählten Werken von Stanislav Struhar. In: Interkulturalität in Sprache, Literatur und Bildung. Hg. v. Bianca Beníšková u. Pavel Knápek. Pardubice: Univerzita Pardubice (3/2018), 2018, S. 119-136, ISBN 978-80-7560-130-8
  • Raumkonstellationen in Ota Filips Roman „Café Slavia“.In: Studia Germanistica Nr. 23/ 2018 (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis), S. 65-82, ISSN 1803-408X

Výuka

  • Čtení s porozuměním (ZS 2016-17)
  • Praktická rétorika (LS 2016-17)
  • Reálie NJO (LS 2016-17)