Sidebar

12
srp, st
17 Aktuality

Festschrift zum 15. Gründungsjubiläum des Lehrstuhls für Germanistik der PF UJEP in Ústí nad Labem. Ed.: Hana Bergerová, Renata Cornejo, Ekkehard Haring. Ústí nad Labem: UJEP, 2005. ISBN 80-7044-645-5, stran 470

Jubilejní sborník katedry germanistiky, vydávaný k 15. výročí její existence, si klade za cíl stručně načrtnout její historii a vývoj, představit současný stav a nastínit její perspektivy a možnosti v rámci změn spojených se vstupem do EU.

Důležitou součástí sborníku jsou příspěvky všech současných členů katedry, ve kterých představují těžiště své vědecké, popř. pedagogické práce. Doplňují je příspěvky bývalých kolegů, jejichž práce významně přispěla k formování a vývoji katedry v posledních 15 letech.

V další části je dán prostor k prezentaci vědeckých příspěvků kolegům a kolegyním ze SRN, Rakouska, Švýcarska a České republiky, kteří jako hostující docenti na katedře germanistiky významně obohatili nabídku odborných přednášek a seminářů.

V neposlední řadě byli osloveni i studenti a bývalí absolventi, kteří se uplatnili v nejrůznější oblastech. Jejich příspěvky vypovídají o zkušenostech v zahraničí a o přínosu studia pro jejich profesní dráhu.