Sidebar

20
srp, út
15 Aktuality

Dne 19. října 2009 se v prostorách Filozofické fakulty univerzity Jana Evangelisty Purkyně uskuteční česko-saská konference nazvaná „Středoevropský den“. Collegium Bohemicum ji pořádá ve spolupráci s Kompetenčním centrem pro střední a východní Evropu v Lipsku (KOMOEL). Cílem této jednodenní akce je umožnit univerzitám, nevládním organizacím, vědeckým a kulturním institucím z česko-saského prostoru, aby představily projekty vzájemné přeshraniční spolupráce. Zástupci těchto institucí se budou moci na konferenci také podělit o své zkušenosti, prohloubit vzájemné kontakty a navázat nové formy spolupráce.

http://www.collegiumbohemicum.cz/clanek/120-stredoevropsky-den-v-Usti-nad-labem/