Sidebar

2
čec, čt
33 Aktuality

Ústí nad Labem 19. a 20. dubna 2012

V roce 2012 si v Ústí nad Labem připomeneme 165 let od založení první drožďárny v Rakouském císařství. V roce 1847 vestfálští podnikatelé Hermann a Louis Eckelmannové založili v Krásném Březně, dnes části města Ústí nad Labem, vůbec první moderní průmyslovou drožďárnu. Ta se postupně stala průmyslovým gigantem, v první polovině 20.století reprezentovala cca 25% trhu s kvasnicemi v českých zemích. Tato výroba byla ukončena v roce 1994. Souběžně s ní se ale od počátku rozvíjela také výroba likérů a dalších lihovin. Z nich zdaleka nejslavnějšími místními výrobky se staly likér Klášterní tajemství a zvláště pak všeobecně známý alkoholický nápoj Stará myslivecká.

Tento nápoj se původně jmenoval Alter Korn/Stará žitná. Ve třicátých letech 20. století se pak přejmenoval na dnes proslulou Starou mysliveckou. Jako základ se dříve používal žitný destilát, ale v současnosti ho nahradil destilát z francouzského vína. Specifickou chuť dotváří směs bylinek, exotického koření a také sušené švestky, meruňky, jablka, hrušky nebo ořechy. Jeho typická chuť a vůně patřily, zvláště v období omezeného přístupu k dovozovému alkoholu, k tomu nejlepšímu, co se v Čechách vyrábělo. Oblíbeným příležitostným pitím byl například pro herce Jana Wericha, který často bral s sebou na ryby kromě jiných přátel také „myslivce“.

Samotné kolokvium se bude věnovat tématům hospodářských dějin výroby likérů a lihovin a souvisejících oborů, obchodování s nimi včetně jejich reklamy a dále pak tématům spojených s pitím likérů a lihovin a s dalšími formami jejich spotřeby. Zde bychom se také rádi věnovali tradičním zvyklostem a společenským standardům spojených s požíváním likérů a lihovin v různých národnostních, sociálních nebo kulturních prostředích. Dalším okruhem témat je reflexe pití likérů a lihovin v kultuře a v umění, samozřejmě sem patří také snahy odpůrců pití lihovin. Nelze ani opomíjet širší kontext výroby a požívání dalších alkoholických nápojů.

Vlastní okruh témat není vymezen chronologicky, prostorově by se mělo jednat především o oblast České republiky, ale to by nemělo bránit přirozeným přesahům do sousedních zemí ani logickým komparacím.

Kolokvium pořádá Společnost pro dějiny Němců v Čechách, Ústav slovansko-germánských studií Filozofické fakulty UJEP, Muzeum města Ústí nad Labem a Archiv města Ústí nad Labem. Místem jednání bude Muzeum města Ústí nad Labem. Kolokvium se bude konat ve dnech 19. a 20. 4. 2012.

Témata příspěvků lze zasílat do 31. 1. 2012 na adresu:

Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP
Brněnská 2, 400 96 Ústí nad Labem
Mail: usgs@ujep.cz nebo kaiserova@albis-int.cz

Za pořadatele

Mgr. Václav Houfek
Doc. Dr. Kristina Kaiserová, CSc.
Mgr. Martin Krsek