Sidebar

20
srp, út
15 Aktuality

Kolokvium „200 let bitvy u Chlumce, pohledy z české a z ruské strany“ v Muzeu města Ústí nad Labem.

 

Pořadatelé: Muzeum města Ústí nad Labem a Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP.

Kolokvium se koná ve středu 28.8.2013 od 10.00 do 15.00 v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem. Jednacími jazyky jsou čeština a ruština, tlumočení zajištěno.

Referát by neměl přesáhnout maximální délku 15 minut, k dispozici je Wi-Fi, PC a dataprojektor.

Pro účastníky bude připraveno malé občerstvení, pro referující je zabezpečen také oběd na náklady pořadatelů.

Pokud bude zapotřebí zajistit nocleh, je třeba o tom podat zprávu obratem, nejlépe na mob.: 734 320 041. Pro referující zajišťujeme případně jeden nocleh na náklady pořadatelů.

Všechny přednesené referáty budou publikovány, texty v rozsahu cca 10-15 normostran + přílohy je nutné odevzdat do konce září 2013, citační úzus dle ČČH.

Program:

9.00-10.00 prezence

10.00-11.30

Zdeněk Radvanovský: Bitva u Chlumce 1813 v pracích studentů katedry historie ústecké univerzity.

Bohuslava Chleborádová: 1813 – Teplice srdce Evropy

Jiří Šlajsna: Alexandr I. a Chomutov.

Grigorij Nikolajevič Bibikov: Bitva u Chlumce v zahraničních taženích ruské armády.

Radomír Vlček: Bitva u Chlumce a Přestanova v souvislostech evropské diplomacie 1813-1814.

13.00-14.30

Jiří Rak: Zapomenutí čeští přemožitelé Napoleona.

Dmitrij Georgijevič Celorungo:  Ruští vojenští účastníci bitvy u Chlumce

Alexej Michajlovič Olferev: Potěmkin a Semjonovský pluk. Jejich účast v bitvě u Chlumce.

Zdeněk Munzar: Rakouští velitelé v bitvě u Chlumce a Přestanova - Hieronymus hrabě Colloredo-Mansfeld a Vinzenz Ferrerius Bianchi.

Vojtěch Kessler: Bitva u Chlumce v české historické paměti.

14.30-15.00 diskuse a závěr jednání

15.00-16.00

Václav Houfek: Komentovaná prohlídka výstavy „Bitva u Chlumce 1813“

 

 

Těším se na setkání s Vámi a na naši spolupráci.

Se srdečným pozdravem

Mgr. Václav Houfek

Vedoucí historického oddělení

Muzeum města Ústí nad Labem

Masarykova 1000/3

400 01 Ústí nad Labem

IČ: 00361321

GSM: 733 334 008

Tel.: 475 210 937

 

Ústecká muzejní a vlastivědná společnost

 

Napoleonské slavnosti