Sidebar

2
čec, čt
33 Aktuality

V prostorách Muzea města Ústí nad Labem proběhla dne 18. 3. 2013 přednáška doktoranda katedry historie Mgr. Martina Tichého na téma útěku ministra československé vlády Karla Feirabenda a jeho rodiny v roce 1948 po Labi do Hamburku. Součástí přednášky bylo promítání dokumentárního filmu Útěk po Labi a beseda s autorem scénáře Uwe Radou. Překlad z německého jazyka zajistila iniciátorka přednášky doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. Přednáška měla i svůj odraz Českém rozhlase. Celou reportáž si můžete poslechnout zde.

 

 

Muzeum města Ústí nad Labem

Společnost pro dějiny Němců v Čechách

Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP

zvou na prezentaci příběhu o napínavém útěku československého politika Ladislava Karla Feierabendaroku 1948 po Labi do Hamburku

Prezentace se bude konat 18. 3. 2013 v 17.00

v Muzeu města Ústí nad Labem (přednášková místnost v přízemí)

 

Po únoru 1948 nastala další vlna odchodů občanů z Československa. Kolikátá již v naší minulosti? Podobaly se více útěkům, při nichž byl ohrožen život exulantů, zejména však jejich pomocníků, převaděčů. Prchající věděli, že mohou být zadrženi, zatčeni a odsouzeni k mnohaletému věznění; perzekuci byli vystaveny i jejich rodiny a přátelé. Snažili se proto hledat a nacházet takové cesty, dobovou terminologií „kanály“, které byly spojeny s co nejmenším rizikem. Přesto nejeden útěk, jak víme, skončil tragicky; známe však i příběhy s dobrým koncem. I ty nebyly prosty nebezpečenství, které se po letech ve vzpomínkách aktérů jen zvolna proměňovalo v dobrodružství, často obestřené tajemstvím. Útěk významného československého politika Ladislava Karla Feierabenda, jeho manželky a dvou dětí, patří mezi ně. Jejich cesta za svobodou by nebyla úspěšná bez mnoha pomocníků, kteří ji pomohli zorganizovat, bez profesionálního přístupu Josefa Nováka, jenž na plavidle ČPSL převezl exulanty do bezpečí hamburského přístavu. Cesta k němu nebyla ani jednoduchá, ani přímá. Je dodnes obestřena otázkami, na něž jen těžko hledáme adekvátní odpovědi. Neznamená to ale, že bychom měli na zodpovězení alespoň části z nich rezignovat. 

Program prezentace:

Přednáška Martina Tichého(Ústav pro studium totalitních režimů)

Mgr. Martin Tichý napsal na základě archivních rešerší odbornou studii na dané téma.

 

Promítání filmu Útěk po Labi za účasti autora scénáře Uwe Rady.

Německý filmař Holger Rada spolu se svým bratrem, novinářem a autorem řady úspěšných populárních knih zejména o symbolu řek v dějinách (v březnu vyjde kniha o Labi) Uwe Radou zpracovali filmovou podobu této akce. Jsou osobně zainteresováni, lodník Josef Novák, který útěk dovedl k úspěšnému konci, byl jejich prastrýc. Nechybí tedy ani osobní svědectví.

Diskuse

Překlad zajištěn