Sidebar

15
čec, st
31 Aktuality

Didaktická konference Paměť a školní dějepis

Program konference:

ČTVRTEK 6.12.

UJEP - Multifunkčnícentrum (MFC), Pasteurova, prostor Kampusu

9.15 Úvodní slovo organizátorů

Hana Havlůjová PedF UK Praha, Blažena Gracová OU Ostrava, Denisa Labischová OU Ostrava, Vojtěch Ripka ÚSTR Praha, Martin Veselý UJEP Ústí nad Labem

Blok 1 – školní projekty

moderátor Viliam Kratochvíl FF UK Bratislava

Člověk v tísni – Naďa Aliová + učitel z praxe

Moderní dějiny – Jiří Sovadina + učitel z praxe

Naši nebo cizí – Julie Jenšovská + učitel z praxe

ÚSTR – Jaroslav Najbert + učitel z praxe

Zapomenutí - Martina Svobodová

Projekt Patriotismus - nacionalismus - národovectví v českých zemích - Hana Lencová UJEP Ústí nad Labem

Česko-německé projekty - Dagmar Hudecová NIDV, Pavel Martinovský ASUD Praha

 

Oběd

 

14.00

 

Beseda Kateřina Tučková

Beseda Petruška Šustrová

 

Blok 2 – učebnice

moderátor Kamil Činátl FF UK Praha, ÚSTR

Viliam Kratochvíl

Zdeněk Beneš FF UK Praha

Veronika Válková Gymnázium Praha

zástupce učebnice Fraus

Michal Frankl

Radana Rutová (Sušilová)

Magdalena Sedlická ŽM Praha

 

PÁTEK 7. PROSINCE

Muzeum Ústí nad Labem, Císařský sál, Brněnská ul.

8.30  Veronika Rodriguezová MU Brno, Marína Zavacká FF UK Bratislava, Vít Gvoždiak UP Olomouc, Jiří Pešek FHS UK Praha, Petr Kotyk PNP Praha

Blok 3 – orální historie

moderátor Jaroslav Pinkas FF UK Praha, USTR Praha

Antikomplex - Ondřej Matějka, Matěj Spurný?

CB – Thomas Oellermann

USC SF – Jakub Mlynář

USTR – Martin Tichý

Iva Vachková (Dvořáková)

Naděžda Morávková (ZČU Plzeň)

Paměť národa – Adam Drda

Milan Hes Gymnázium Praha

Kamil Štěpánek MU Brno

 

Filmová ukázka – Nacionalismus 19. století

Kristina Kaiserová UJEP Ústí nad Labem

13.30 (pilotní setkání k projektu Patriotismus – nacionalismus – národovectví v českých zemích)