Sidebar

20
srp, út
15 Aktuality

 

Zahraniční projekty

AKTION Česká republika - Rakousko

Tento program je zaměřen na podporu spolupráce obou zemí ve vědě, výzkumu a vzdělávání. Katedra germanistiky v rámci tohoto programu uskutečňuje každoročně reciproční studentské exkurze do Vídně.

2003

Název projektu: AKTION - historisch-landeskundliche und didaktisch orientierte wissenschaftliche Exkursion von Studentinnen der Päd. Fakultät Aussig nach Wien und Teilpraktikum für DaF - Studentinnen der Universität Sien in Ústí n.L.
Koordinátor: Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.
Partneři: UNI Wien, Inst. für Germanistik

Název projektu: Fachexkursion von Germanistikstudenten der UJEP Ústí nad Labem nach össterreich und Lehrerstudenten der Pädak Linz in die ČR mit interkultureller didaktischer und literaturhistorischer Zielsetzung
Koordinátor: Doc. PhDr. Ottokar Veselý, CSc.
Partneři: Pädak der Diäzese Linz

2004

Název projektu: AKTION - Literarisch-landeskundliche und didaktisch orientierte wissenschaftliche Exkursion von Studentinnen der Päd. Fakultät Aussig nach Wien und Teilpraktikum für DaF - Studentinnen der Universität Sien in Ústí n.L.
Koordinátor: Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.
Partneři: UNI Wien, Inst. für Germanistik

Název projektu: Fachexkursion von Germanistikstudenten der UJEP Ústí nad Labem nach össterreich und Lehrerstudenten der Pädak Linz in die ČR mit interkultureller didaktischer und literaturhistorischer Zielsetzung
Koordinátor: Doc. PhDr. Ottokar Veselý, CSc.
Partneři: Pädak der Diäzese Linz

Název projektu: Landeskundliche und didaktisch orientierte Exkursion von Studentinnen der Päd. Fakultät in Ústí nad Labem nach Graz; Empirische Studie über Methoden der Wissensvermittlung im Fremdsprachenunterricht
Koordinátor: Dr. Hana Bergerová
Partneři: Universität Graz, Inst. für Germanistik - DaF

2005

Název projektu: AKTION Rakousko-české germanistiské sympózium „Převrat - zlom - kontinuum. Moderní rakouská literattura a její paradigmata proměny" v Ústí nad Labem
Koordinátor: Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.
Partneři: UNI Wien, Inst. für Germanistik

Název projektu: AKTION - Literarisch-landeskundliche und didaktisch orientierte wissenschaftliche Exkursion von Studentinnen der Päd. Fakultät Ústí nad Labem nach Wien und Teilpraktikum für DaF - Studentinnen der Universität Wien in Ústí n.L.
Koordinátor: Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.
Partneři: UNI Wien, Inst. für Germanistik

Název projektu: Vortrag und Workshop/Seminar zum Themenbereich „Genderstudies" am Germanistikinstitut der UJEP in Ústí nad Labem und Besuch des Projektzentrums Genderforschung dre Universität Wien im Rahmen des gemeinsamen Projekts
Koordinátor: Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.
Partneři: UNI Wien, Inst. für Germanistik

Název projektu: Odborná exkurze studentů germanistiky UJEP Ústí do Horního Rakouska a studentů učitelství PÄDAK Linz do ČR s interkulturním didaktickým a literárněhistorickým zaměřením"
Koordinátor: Doc. PhDr. Ottokar Veselý, CSc.
Partneři: Pädak der Diäzese Linz

Česko-německý fond budoucnosti

Tato instituce je zaměřena na podporu spolupráce mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v oblasti vědy, výzkumu a kultury.

2005

Název projektu: 4/04/547: Internationales literaturwissen-schaftliches Symposion „Wende - Bruch - Kontinuum".
Koordinátor: Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.
Partneři: Prof. Joahim W. Storck, Universität Mannheim