Sidebar

20
srp, út
15 Aktuality

V rámci programu Erasmus+ se studenti mohou účastnit studijního pobytu v zahraničí opakovaně v každé úrovni svého vysokoškolského studia (Bc., NMgr., Ph.D). Celkové penzum pro každou úroveň studia je 12 měsíců, přičemž těchto 12 měsíců může tvořit studijní pobyt (Student Mobility for Studies), praktická stáž (Student Mobility for Traineeship) a/nebo kombinace těchto aktivit. Možnost dalšího výjezdu můžou využít i studenti, kteří již absolvovali studijní pobyt a/nebo praktickou stáž v rámci programu LLP/Erasmus.

Výběrová řízení

Studijní pobyty

  • v únoru/březnu na zimní semestr následujícího akademického roku
  • v říjnu na letní semestr aktuálního akademického roku

Praktické stáže

  •       v únoru/březnu na celý následující akademický rok

bližší informace o programu Erasmus+ viz
http://www.ujep.cz/cz/podle-cinnosti/zahranicni-aktivity/zahranicni-programy/erasmus.html

Formuláře:
Aktuální verzi formulářů naleznete zde.

Přehled bilaterálních smuv Erasmus: http://www.ujep.cz/cz/podle-cinnosti/zahranicni-aktivity/zahranicni-programy/erasmus/c401_zakladni-informace.html