Sidebar

26
kvě, út
36 Aktuality

Vyhlášení 2. kola výběrového řízení
na ZS 2020/2021 na studijní pobyty a praktické stáže

Výjezdy je možné/nutné uskutečnit v době od 1. 8. 2020 do 30. 9. 2021!

Studenti se mohou účastnit studijního pobytu a/nebo praktické stáže v zahraničí opakovaně v každé úrovni vysokoškolského studia (Bc., NMgr., Ph.D.). Celkový počet měsíců pro každou úroveň studia je 12, přičemž těchto 12 měsíců může tvořit studijní pobyt (Student Mobility for Studies), praktická stáž (Student Mobility for Traineeship) nebo kombinace obou aktivit.

Přihlašovat na studijní pobyty se mohou studenti, kteří budou v době plánovaného výjezdu zapsáni minimálně do druhého ročníku bakalářského studia.

Na praktické stáže se mohou přihlašovat studenti již od letního semestru 1. ročníku!

Pokyny k výběrovému řízení

Studenti se do výběrového řízení zařadí po zaregistrování se na odkazu https://erasmus.ujep.cz/

Systém Vám na základě informací ve Stagu předvyplní požadované přílohy, které poté jen vytisknete, podepíšete a odevzdáte fakultní koordinátorce.

Přihlašování v systému bude možné do 23. 3. 2020 do 12:00 hod.
Vytištěné a podepsané přihlášky na vybrané univerzity odevzdejte, prosím, nejpozději
do 24. 3. 2020 do 9:00.

O odevzdaných přihláškách na studijní pobyty či praktické stáže bude komise rozhodovat v úterý 24. 3. 2020 ve 13 hodin. Ihned poté budou účastníci výběrového řízení o jeho výsledku informováni e-mailem.

Odevzdávání přihlášek

Výběr školy můžete konzultovat se svým akademickým koordinátorem na katedře.

 • KGER: Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D., e-mail: tereza.hrabcova@ujep.cz
 • KHI: Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D., e-mail: stanislava.musilova@ujep.cz
 • KPF: Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D., e-mail:konradovaveronika@seznam.cz

Přihlášku spolu s motivačním dopisem a výpisem studijních výsledků můžete zaslat i naskenované s vlastnoručním podpisem modrou tužkou ve formátu pdf.

Náležitosti přihlášky

 1. Vyplněná přihláška k výběrovému řízení s vlastnoručním podpisem, vygenerovaná ze systému.
 2. Motivační dopis v českém jazyce (studenti KGER odevzdají vyplněný Bewerbungsformular v němčině) s vlastnoručním podpisem. Do motivačního dopisu uveďte zejména důvod svého rozhodnutí, představu o obsahu studia/pracovní stáže a úroveň znalosti jazyka země a jazyka výuky. Formulář motivačního dopisu vč. parametrů naleznete též v online systému. Studenti Filozofické fakulty mají možnost zde zaškrtnout položku žádosti o stipendium FF, které činí 2.500,- za každý měsíc strávený v zahraničí.
 3. Výpis dosavadních studijních výsledků v angličtině (k dostání na studijním oddělení).
 4. Doklad o jazykových znalostech (např. kopie maturitního vysvědčení, certifikátu, potvrzení Jazykového centra fakulty), pokud takový máte.
 5. Čestné prohlášení, které taktéž stačí jen vytisknout ze systému a podepsat.

Kritéria výběru

 • Ukončený první ročník Bc. studia v době výjezdu (u studijních pobytů).
 • Datum podání přihlášky
 • Aktivní členství v ESN Ústí
 • Motivace ke studiu (obsah, zaměření, cíle)
 • Studijní výsledky
 • Ročník studia – pokud je student před uzavřením studia a splnil již všechny podmínky pro to, aby mohl uzavřít index, má v případě většího počtu zájemců o jedno místo nižší preferenci. V případě praktické stáže toto kritérium nehraje roli.
 • Pokud student v předchozích výběrových řízeních zrušil výjezd bez udání důvodu, je preferován nejméně ze všech zájemců.

Složení výběrové komise

 • Mgr. David Tomíček, Ph.D. – proděkan pro vědu a zahraničí
 • Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D. – koordinátorka KGER
 • Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D. – koordinátorka KHI
 • Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D. – koordinátorka KPF
 • Mgr. Jana Burdová – fakultní koordinátorka, tajemnice komise

V případě splnění podmínek zařadí komise uchazeče do plánu výjezdů. KONEČNÉ ROZHODNUTÍ však závisí na počtu zájemců a měsíců, které bude mít UJEP jako celek pro letní semestr 2019/2020 k dispozici a na jeho přijetí zahraniční institucí.

Bližší informace Vám podá fakultní koordinátorka Mgr. Jana Burdová (Jana.Burdova@ujep.cz)

Kompletní informace k programu Erasmus+

Facebook - Erasmus na UJEP

Vyhlášení MIMOŘÁDNÉHO výběrového řízení
na praktické stáže o prázninách

Výjezdy je možné/nutné uskutečnit v době od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020!

Studenti se mohou účastnit studijního pobytu a/nebo praktické stáže v zahraničí opakovaně v každé úrovni vysokoškolského studia (Bc., NMgr., Ph.D.). Celkový počet měsíců pro každou úroveň studia je 12, přičemž těchto 12 měsíců může tvořit studijní pobyt (Student Mobility for Studies), praktická stáž (Student Mobility for Traineeship) nebo kombinace obou aktivit.

Na praktické stáže se mohou přihlašovat studenti již od letního semestru 1. ročníku!

Pokyny k výběrovému řízení

Studenti se do výběrového řízení zařadí po zaregistrování se na odkazu https://erasmus.ujep.cz/

Systém Vám na základě informací ve Stagu předvyplní požadované přílohy, které poté jen vytisknete, podepíšete a odevzdáte fakultní koordinátorce.

Přihlašování v systému bude možné do 24. 2. 2020 do 12:00 hod.
Vytištěné a podepsané přihlášky na vybrané univerzity odevzdejte, prosím, nejpozději
do 25. 02. 2020 do 9:00.

O odevzdaných přihláškách na studijní pobyty či praktické stáže bude komise rozhodovat v úterý 25. 2. 2020 ve 13 hodin. Ihned poté budou účastníci výběrového řízení o jeho výsledku informováni e-mailem.

Odevzdávání přihlášek

Výběr školy můžete konzultovat se svým akademickým koordinátorem na katedře.

 • KGER: Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D., e-mail: tereza.hrabcova@ujep.cz
 • KHI: Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D., e-mail: stanislava.musilova@ujep.cz
 • KPF: Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D., e-mail:konradovaveronika@seznam.cz

Přihlášku spolu s motivačním dopisem a výpisem studijních výsledků můžete zaslat i naskenované s vlastnoručním podpisem modrou tužkou ve formátu pdf.

Náležitosti přihlášky

 1. Vyplněná přihláška k výběrovému řízení s vlastnoručním podpisem, vygenerovaná ze systému.
 2. Motivační dopis v českém jazyce (studenti KGER odevzdají vyplněný Bewerbungsformular v němčině) s vlastnoručním podpisem. Do motivačního dopisu uveďte zejména důvod svého rozhodnutí, představu o obsahu studia/pracovní stáže a úroveň znalosti jazyka země a jazyka výuky. Formulář motivačního dopisu vč. parametrů naleznete též v online systému. Studenti Filozofické fakulty mají možnost zde zaškrtnout položku žádosti o stipendium FF, které činí 2.500,- za každý měsíc strávený v zahraničí.
 3. Výpis dosavadních studijních výsledků v angličtině (k dostání na studijním oddělení).
 4. Doklad o jazykových znalostech (např. kopie maturitního vysvědčení, certifikátu, potvrzení Jazykového centra fakulty), pokud takový máte.
 5. Čestné prohlášení, které taktéž stačí jen vytisknout ze systému a podepsat.

Kritéria výběru

 • Ukončený první ročník Bc. studia v době výjezdu (u studijních pobytů).
 • Datum podání přihlášky
 • Aktivní členství v ESN Ústí
 • Motivace ke studiu (obsah, zaměření, cíle)
 • Studijní výsledky
 • Ročník studia – pokud je student před uzavřením studia a splnil již všechny podmínky pro to, aby mohl uzavřít index, má v případě většího počtu zájemců o jedno místo nižší preferenci. V případě praktické stáže toto kritérium nehraje roli.
 • Pokud student v předchozích výběrových řízeních zrušil výjezd bez udání důvodu, je preferován nejméně ze všech zájemců.

Složení výběrové komise

 • Mgr. David Tomíček, Ph.D. – proděkan pro vědu a zahraničí
 • Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D. – koordinátorka KGER
 • Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D. – koordinátorka KHI
 • Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D. – koordinátorka KPF
 • Mgr. Jana Burdová – fakultní koordinátorka, tajemnice komise

V případě splnění podmínek zařadí komise uchazeče do plánu výjezdů. KONEČNÉ ROZHODNUTÍ však závisí na počtu zájemců a měsíců, které bude mít UJEP jako celek pro letní semestr 2019/2020 k dispozici a na jeho přijetí zahraniční institucí.

Bližší informace Vám podá fakultní koordinátorka Mgr. Jana Burdová (Jana.Burdova@ujep.cz)

Kompletní informace k programu Erasmus+

Facebook - Erasmus na UJEP

V rámci vědecko výzkumných projektů, konferencí a jiných aktivit spolupracuje FF UJEP zejména s těmito partnery v zahraničí:

Německo

Ackermann-Gemeinde, München
http://www.ackermann-gemeinde.de/

Adalbert-Stifter-Verein, München
http://www.asv-muen.de/de/main/start.htm

Archiv FES, Bonn
http://www.fes.de/afs-online/

Bosch Stiftung, Stuttgart/Berlin
http://www.bosch-stiftung.de/

Collegium Carolinum, Műnchen
http://www.collegium-carolinum.de/

DAAD, Bonn
http://www.daad.de/

Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Leipzig
http://www.uni-leipzig.de/gwzo/

Hannah-Arendt-Institut TU, Dresden
http://www.hait.tu-dresden.de/ext/homepage.asp

Heinrich-Heine Universität Düsseldorf
http://www.uni-duesseldorf.de/

Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen Dresden
http://kultur.org/publikationen/kulturelle-infrastruktur

Institut für sächsische Geschichte und Volkskunde Dresden
http://www.isgv.de/

Landesamt fűr Archäologie Sachsen, Dresden
http://www.archsax.sachsen.de/

Osteuropa-Institut Dresden
http://www.doi-online.org/

Philosophische Fakultät Technische Universität, Dresden
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/philosophische_fakultaet

Sächsisches Hauptstaatsarchiv, Dresden
http://www.archiv.sachsen.de/

Polsko

Univerzita Krakow
http://www.uj.edu.pl/index.html

Univerzita Toruň
http://www.umk.pl/

Univerzita Wroclaw
http://www.uni.wroc.pl/

Rakousko

Österreichisches Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, Sien
http://www.bmwf.gv.at/

Österreichische Akademie der Wissenschaften – Kommission für die Geschichte der Österreich-Ungarische Monarchie
http://www.oeaw.ac.at/

Österreichisches Kulturforum in Prag
http://www.bmeia.gv.at/index.php?id=60740&L=0

Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz
http://www.phdl.at/

Universität Wien
http://www.univie.ac.at/

Slovensko

Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici
http://www.fhv.umb.sk/

Fakulta architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě
http://www.fa.stuba.sk/

Historický ústav AV SR
http://www.sav.sk/

Švýcarsko

Pro Helvetia Stiftung, Zürich
http://www.pro-helvetia.ch/

------------------- -------------------- ---------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------- ---------------- -------------------

 

Smluvní spolupráce Ústavu humanitních studií
se zahraničními partnery

 

   • Státní oblastní archiv v Litoměřicích
   • Archiv hlavního města Prahy
   • Národní muzeum Praha
   • Pedagogická fakulta Univerzity v Hradci Králové
   • Centrální katolická knihovna v Praze
   • Národní památkový ústav – územně odborné pracoviště v Ústí nad Labem
   • Akademie věd ČR:
           • Ústav dějin a teorie umění
           • Etnologický ústav
           • Ústav soudobých dějin

Další články...