Sidebar

16
pro, po
34 Aktuality

Prezenční

Bakalářské obory:

katedra germanistiky

katedra historie

katedra politologie a filozofie (doc SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY)

Magisterské obory:

katedra germanistiky

katedra historie

katedra politologie a filozofie

Doktorské studium:

katedra historie

 • České dějiny

katedra germanistiky

 • Německá literatura

Kombinované

Bakalářské obory:

katedra germanistiky

katedra historie

 • Spisová a archivní služba
 • Dokumentace památek
 • doc Historie

katedra politologie a filozofie

 • Politologie a veřejná správa (připravujeme)

Magisterské obory:

katedra germanistiky

 • Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (jednooborové)

katedra historie

 • Historie (jednooborové)

Doktorské studium:

katedra germanistiky

 • Německá literatura

katedra historie

 • České dějiny
 • Tschechische Geschichte – v německém jazyce

Obecné problémy s rozvrhem, aktivit v rámci IS Stag na FF

 • Naplněná kapacita předmětu, nesprávné zapsání předmětů, chyba v typu rozvrhové akce aj.
 • Kontakt: ff@rt.ujep.cz (email je doručen současně vedoucí studijního oddělení, koordinátorovi rozvrhu, správcům studijního informačního systému, proděkance pro studium)

Konkrétní problémy s rozvrhem v rámci studijního oboru

 • Kolize předmětů, absence rozvrhových akcí, absence časoprostorových údajů konkrétní rozvrhové akce aj.
 • Řeší rozvrháři kateder FF UJEP:
 • katedra germanistiky: jehlicko@seznam.cz (Mgr. Jarmila Jehličková)
 • katedra historie: vilem.zabransky@email.cz (Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D.)
 • katedra politologie a filozofie: jan.musil@ujep.cz (Mgr. Jan Musil, Ph.D.)
 • jazykové centrum: martin.skvara@ujep.cz (Mgr. Martin Škvára)

Opory kombinovaného studia

Zde k dispozici prázdný metodický list

Historie (jednooborové)

1. roč. LS

 • KHI/K401A - doc. Hrubá   - Dějiny středověku II A - původní metodický list
 • KHI/K401B - doc. Drška   - Dějiny středověku II B - původní metodický list
 • KHI/K075 - dr. Krieger  - Latina II - původní metodický list    
 • KHI/K431 - doc. Sulitková   - Pomocné vědy historické II - není nutno (opora průběžně aktualizována)
 • KHI/K411 - doc. Velímský   - Úvod do studia historie II - původní metodický list

2. roč. LS

Archivnictví a spisová služba

1. roč. LS

Katedra germanistiky

 • Aktuální informace
 • Interkulturní germanistika - bakalářské studium (poprvé otevřeno v akademickém roce 2015/2016)
 • Německý jazyk a literatura pro školskou praxi - bakalářské studium (naposledy otevřeno v akademickém roce 2014/2015)
 • Učitelství cizích jazyků pro ZŠ - německý jazyk - navazující magisterské studium (naposledy otevřeno v akademickém  roce 2014/2015)
 • Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ - navazující magisterské studium (poprvé otevřeno v akademickém roce 2015/2016)

Katedra historie

 • Aktuální informace
 • Dokumentace památek - bakalářské studium (poprvé otevřeno v akademické roce 2016/2017)
 • Historie (jednooborové) - bakalářské studium
 • Historie (jednooborové) - navazující magisterské studium (poprvé otevřeno v akademickém roce 2015/2016)
 • Spisová a archivní služba - bakalářské studium

Studijní portál - MOODLE

Další články...