Sidebar

21
dub, ne
29 Aktuality

pdf Výroční zpráva Filozofické fakulty UJEP za rok 2017
pdf Výroční zpráva o hospodaření Filozofické fakulty UJEP za rok 2017

pdf Výroční zpráva Filozofické fakulty UJEP za rok 2016
xls Přílohová část k Výroční zprávě o činnosti za rok 2016
pdf
Výroční zpráva o hospodaření Filozofické fakulty UJEP za rok 2016

pdf Výroční zpráva Filozofické fakulty UJEP za rok 2015
pdf Výroční zpráva o hospodaření Filozofické fakulty UJEP za rok 2015

pdf Výroční zpráva Filozofické fakulty UJEP za rok 2014
pdf Výroční zpráva o hospodaření Filozofické fakulty UJEP za rok 2014

pdf Výroční zpráva Filozofické fakulty UJEP za rok 2013
pdf Výroční zpráva o hospodaření Filozofické fakulty UJEP za rok 2013

pdf Výroční zpráva Filozofické fakulty UJEP za rok 2012
pdf Výroční zpráva o hospodaření Filozofické fakulty UJEP za rok 2012

pdf Výroční zpráva Filozofické fakulty UJEP za rok 2011
pdf Výroční zpráva o hospodaření Filozofické fakulty UJEP za rok 2011

pdf Výroční zpráva Filozofické fakulty UJEP za rok 2010
pdf Výroční zpráva o hospodaření Filozofické fakulty UJEP za rok 2010

pdf Výroční zpráva Filozofické fakulty UJEP za rok 2009
pdf Výroční zpráva o hospodaření Filozofické fakulty UJEP za rok 2009

pdf Výroční zpráva Filozofické fakulty UJEP za rok 2008
pdf Výroční zpráva o hospodaření Filozofické fakulty UJEP za rok 2008

pdf Výroční zpráva Filozofické fakulty UJEP za rok 2007
pdf Výroční zpráva o hospodaření Filozofické fakulty UJEP za rok 2007

pdf Výroční zpráva Filozofické fakulty UJEP za rok 2006
Výroční zpráva o hospodaření Filozofické fakulty UJEP za rok 2006

doc Směrnice 43/2018 - Udělování stipendií na FF UJEP

pdf Směrnice 42/2018 - Sazby ostatních osobních nákladů za výuku a zkoušení a další činnosti

pdf Směrnice 41/2017 - Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu bakalářského a magisterského studijního programu

pdf Směrnice 40/2017 - Vedení kvalifikačních prací

pdf Směrnice 39/2016 - Postup stanovení prodejní ceny publikací FF

pdf Směrnice 38/2016 - Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací

pdf Směrnice 37/2016 - Zveřejňování dokumentů na úředních deskách FF UJEP

pdf Směrnice 35/2016 - Pravidla provozu služebního vozidla Filozofické fakulty

doc Směrnice 33/2014 - Uznávání předmětů absolvovaných v předchozím studiu a nahrazujících předměty předepsané studijním programem

pdf Směrnice 31/2013 - Pokyny pro průběh habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na FF UJEP

pdf Směrnice 24/2011 - Pokyny k elektronickému zápisu do IS STAG pro studenty FF UJEP

pdf Směrnice 21/2010 - Ediční činnost Filozofické fakulty UJEP

doc Směrnice 20/2010 - Stimulace vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků FF UJEP

pdf Směrnice 15/2008 - Pravidla a zásady pro práci s informačními a komunikačními technologiemi závazná pro zaměstnance FF

pdf Směrnice 4/2007 - Provoz a zabezpečení katedrálních studoven a knihoven

pdf Směrnice 1/2006 - Reprografické služby poskytované ve studovnách FF UJEP


Neplatné směrnice

Směrnice 36/2016 - Udělování stipendií na FF UJEP
Směrnice 34/2016 - Sazby ostatních osobních nákladů za výuku a zkoušení a další činnosti
Směrnice 32/2014 - Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací
Směrnice 26/2012 - Sazby ostatních osobních nákladů za výuku a zkoušení a jiné činnosti
Směrnice 30/2013 - Udělování stipendií na FF UJEP
Směrnice 29/2013 -
Pokyny pro odevzdání diplomových a bakalářských prací
Směrnice 28/2013 -
Pokyny pro uznávání předmětů absolvovaných v předchozím studiu
Směrnice 27/2012 -
Pokyny pro uznávání předmětů absolvovaných v předchozím studiu
Směrnice 25/2011 -
Pokyny pro uznávání předmětů absolvovaných v předcházejícím studiu
Směrnice 23/2011 -  
Pokyny k elektronickému zápisu do IS STAG na akademický rok 2011/2012 
Směrnice 22/2010 -
Pokyny k elektronickému zápisu do IS STAG na akademický rok 2010/2011
Směrnice 19/2009 - Náhrady nákladů při užití služebního vozidla FF UJEP
Směrnice 18/2009 -
Pokyny k elektronickému zápisu do IS STAG
Směrnice 17/2009 -
Udělování stipendií na FF UJEP
Směrnice 16/2008 -  
Sazby ostatních osobních nákladů za výuku a zkoušení 
Směrnice 14/2008 -
Udělování stipendií na FF UJEP
Směrnice 13/2008 - EDIČNÍ ČINNOST FILOZOFICKÉ FAKULTY UJEP
Směrnice 12/2008 - Postup stanovení prodejní ceny skript a ostatních tiskovin FF
Směrnice 11/2008 -
Pokyny pro odevzdání diplomových a bakalářských prací
Směrnice 10/2007 -
Náhrady režijních nákladů za mimořádné, nadstandardní a jiné režijní úkony spojené se studiem
Směrnice 9/2007 -
Udělování stipendií na FF UJEP v akademickém roce 2007/2008
Směrnice 8/2007 -
Pokyny k elektronickému zápisu do IS STAG na akademický rok 2007/2008
Směrnice 7/2007 - Sazby ostatních osobních nákladů za výuku a zkoušení
Směrnice 6/2007 - Udělování stipendií na FF UJEP a akademickém roce 2006/2007
Směrnice 5/2007 - Ediční činnost Filozofické fakulty UJEP
Směrnice 3/2007 - Pokyny pro odevzdání diplomových a bakalářských prací
Směrnice 2/2006 - Pokyny k elektronickému zápisu do IS STAG na akademický rok 2006/2007

Upozornění: pro otevření dokumentů je požadováno heslo. Máte-li oprávnění k prohlížení, zadejte po výzvě programu heslo.

pdf Zápis č. 4/2019 z kolegia konaného dne 3. 4. 2019

pdf Zápis č. 3/2019 z kolegia konaného dne 6. 3. 2019

pdf Zápis č. 2/2019 z kolegia konaného dne 6. 2. 2019

pdf Zápis č. 1/2019 z kolegia konaného dne 9. 1. 2019

pdf Zápis č. 11/2018 z kolegia konaného dne 5. 12. 2018

pdf Zápis č. 10/2018 z kolegia konaného dne 7. 11. 2018

pdf Zápis č. 9/2018 z kolegia konaného dne 3. 10. 2018

pdf Zápis č. 8/2018 z kolegia konaného dne 5. 9. 2018

pdf Zápis č. 6/2018 z kolegia konaného dne 6. 6. 2018

pdf Zápis č. 5/2018 z kolegia konaného dne 15. 5. 2018

pdf Zápis č. 4/2018 z kolegia konaného dne 4. 4. 2018

pdf Zápis č. 3/2018 z kolegia konaného dne 14. 3. 2018

pdf Zápis č. 2/2018 z kolegia konaného dne 7. 2. 2018

pdf Zápis č. 1/2018 z kolegia konaného dne 3. 1. 2018

pdf Zápis č. 9/2017 z kolegia konaného dne 8. 11. 2017

pdf Zápis č. 8/2017 z kolegia konaného dne 4. 10. 2017

pdf Zápis č. 7/2017 z kolegia konaného dne 6. 9. 2017

pdf Zápis č. 6/2017 z kolegia konaného dne 30. 8. 2017

pdf Zápis č. 5/2017 z kolegia konaného dne 7. 6. 2017

pdf Zápis č. 4/2017 z kolegia konaného dne 5. 4. 2017

pdf Zápis č. 3/2017 z kolegia konaného dne 8. 3. 2017

pdf Zápis č. 2/2017 z kolegia konaného dne 8. 2. 2017

pdf Zápis č. 1/2017 z kolegia konaného dne 9. 1. 2017

pdf Zápis č. 14/2016 z kolegia konaného dne 7. 12. 2016

pdf Zápis č. 13/2016 z kolegia konaného dne 2. 11. 2016

pdf Zápis č. 12/2016 z kolegia konaného dne 5. 10. 2016

pdf Zápis č. 11/2016 z kolegia konaného dne 9. 9. 2016

pdf Zápis č. 10/2016 z mimořádného kolegia konaného dne 29. 6. 2016

pdf Zápis č. 9/2016 z kolegia konaného dne 8. 6. 2016

pdf Zápis č. 8/2016 z kolegia konaného dne 4. 5. 2016

pdf Zápis č. 7/2016 z kolegia konaného dne 13. 4. 2016

pdf Zápis č. 6/2016 z mimořádného kolegia konaného dne 30. 3. 2016

pdf Zápis č. 5/2016 z kolegia konaného dne 2. 3. 2016

pdf Zápis č. 4/2016 z kolegia konaného dne 3. 2. 2016

pdf Zápis č. 3/2016 z mimořádného kolegia konaného dne 20. 1. 2016

pdf Zápis č. 2/2016 z mimořádného kolegia konaného dne 13. 1. 2016

pdf Zápis č. 1/2016 z kolegia konaného dne 6. 1. 2016

pdf Zápis č. 11/2015 z kolegia konaného dne 2. 12. 2015

pdf Zápis č. 10/2015 z kolegia konaného dne 6. 10. 2015

pdf Zápis č. 9/2015 z kolegia konaného dne 4. 11. 2015

pdf Zápis č. 8/2015 z kolegia konaného dne 6. 10. 2015

pdf Zápis č. 7/2015 z kolegia konaného dne 2. 9. 2015

pdf Zápis č. 6/2015 z kolegia konaného dne 6. 6. 2015

pdf Zápis č. 5/2015 z kolegia konaného dne 6. 5. 2015

pdf Zápis č. 4/2015 z kolegia konaného dne 8. 4. 2015

pdf Zápis č. 3/2015 z kolegia konaného dne 4. 3. 2015

pdf Zápis č. 2/2015 z kolegia konaného dne 4. 2. 2015

pdf Zápis č. 1/2015 z kolegia konaného dne 7. 1. 2015

pdf Zápis č. 10/2014 z kolegia konaného dne 3. 12. 2014

pdf Zápis č. 6/2014 z kolegia konaného dne 4. 6. 2014

pdf Zápis č. 5/2014 z kolegia konaného dne 7. 5. 2014

pdf Zápis č. 4/2014 z kolegia konaného dne 2. 4. 2014

pdf Zápis č. 3/2014 z kolegia konaného dne 5. 3. 2014

pdf Zápis č. 2/2014 z kolegia konaného dne 5. 2. 2014

pdf Zápis č. 1/2014 z kolegia konaného dne 8. 1. 2014

pdf Zápis č. 8/2013 z kolegia konaného dne 5. 9. 2013

pdf Zápis č. 7/2013 z kolegia konaného dne 5. 6. 2013

pdf Zápis č. 6/2013 z kolegia konaného dne 14. 5. 2013

pdf Zápis č. 5/2013 z kolegia konaného dne 3. 4. 2013

pdf Zápis č. 4/2013 z kolegia konaného dne 19. 3. 2013

pdf Zápis č. 3/2013 z kolegia konaného dne 6. 3. 2013

pdf Zápis č. 2/2013 z kolegia konaného dne 6. 2. 2013

pdf Zápis č. 1/2013 z kolegia konaného dne 9. 1. 2013

pdf Zápis č. 12/2012 z kolegia konaného dne 7. 11. 2012

pdf Zápis č. 11/2012 z kolegia konaného dne 3. 10. 2012

pdf Zápis č. 10/2012 z kolegia konaného dne 5. 9. 2012

pdf Zápis č. 9/2012 z kolegia konaného dne 17. 7. 2012

pdf Zápis č. 8/2012 z kolegia konaného dne 21. 6. 2012

pdf Zápis č. 7/2012 z kolegia konaného dne 6. 6. 2012

pdf Zápis č. 6/2012 z kolegia konaného dne 16. 5. 2012

pdf Zápis č. 5/2012 z mimořádného kolegia konaného dne 18. 4. 2012

pdf Zápis č. 4/2012 z kolegia konaného dne 18. 4. 2012

pdf Zápis č. 3/2012 z kolegia konaného dne 14. 3. 2012

pdf Zápis č. 2/2012 z kolegia konaného dne 8. 2. 2012

pdf Zápis č. 1/2012 z kolegia konaného dne 3. 1. 2012

pdf Zápis č. 14/2011 z kolegia konaného dne 7. 12. 2011

pdf Zápis č. 13/2011 z mimořádného kolegia konaného dne 16. 11. 2011

pdf Zápis č. 12/2011 z kolegia konaného dne 2. 11. 2011

pdf Zápis č. 11/2011 z mimořádného kolegia konaného dne 18. 10. 2011

pdf Zápis č. 10/2011 z kolegia konaného dne 7. 9. 2011

pdf Zápis č. 9/2011 z kolegia konaného dne 7. 9. 2011

pdf Zápis č. 8/2011 z kolegia konaného dne 31. 8. 2011

pdf Zápis č. 7/2011 z kolegia konaného dne 30. 6. 2011

pdf Zápis č. 6/2011 z kolegia konaného dne 8. 5. 2011

pdf Zápis č. 5/2011 z kolegia konaného dne 3. 5. 2011

pdf Zápis č. 4/2011 z kolegia konaného dne 5. 4. 2011

pdf Zápis č. 3/2011 z kolegia konaného dne 8. 3. 2011

pdf Zápis č. 2/2011 z kolegia konaného dne 2. 2. 2011

pdf Zápis č. 1/2011 z kolegia konaného dne 4. 1. 2011

pdf Zápis č. 12/2010 z kolegia konaného dne 7. 12. 2010

pdf Zápis č. 11/2010 z kolegia konaného dne 2. 11. 2010

pdf Zápis č. 10/2010 z kolegia konaného dne 5. 10. 2010

pdf Zápis č. 09/2010 z kolegia konaného dne 7. 9. 2010

pdf Zápis č. 08/2010 z kolegia konaného dne 1. 6. 2010

pdf Zápis č. 07/2010 z kolegia konaného dne 21. 5. 2010

pdf Zápis č. 06/2010 z kolegia konaného dne 4. 5. 2010

pdf Zápis č. 05/2010 z kolegia konaného dne 20. 4. 2010

pdf Zápis č. 04/2010 z kolegia konaného dne 6. 4. 2010

pdf Zápis č. 03/2010 z kolegia konaného dne 2. 3. 2010

pdf Zápis č. 02/2010 z kolegia konaného dne 2. 2. 2010

pdf Zápis č. 01/2010 z kolegia konaného dne 5. 1. 2010

pdf Zápis č. 13/2009 z kolegia konaného dne 1. 12. 2009

pdf Zápis č. 12/2009 z kolegia konaného dne 24. 11. 2009

pdf Zápis č. 11/2009 z kolegia konaného dne 3. 11. 2009

pdf Zápis č. 10/2009 z kolegia konaného dne 6. 10. 2009

pdf Zápis č. 9/2009 z kolegia konaného dne 2. 9. 2009

pdf Zápis č. 8/2009 z kolegia konaného dne 4. 8. 2009

pdf Zápis č. 7/2009 z kolegia konaného dne 29. 6. 2009

pdf Zápis č. 6/2009 z kolegia konaného dne 2. 6. 2009

pdf Zápis č. 5/2009 z kolegia konaného dne 7. 4. 2009

pdf Zápis č. 4/2009 z kolegia konaného dne 7. 4. 2009

pdf Zápis č. 3/2009 z kolegia konaného dne 3. 3. 2009

pdf Zápis č. 2/2009 z kolegia konaného dne 3. 2. 2009

pdf Zápis č. 1/2009 z kolegia konaného dne 6. 1. 2009

pdf Zápis č. 11/2009 z kolegia konaného dne 2. 12. 2008

pdf Zápis č. 10/2008 z kolegia konaného dne 4. 11. 2008

pdf Zápis č. 9/2008 z kolegia konaného dne 7. 10. 2008

pdf Zápis č. 8/2008 z kolegia konaného dne 2. 9. 2008

pdf Zápis č. 7/2008 z kolegia konaného dne 30. 6. 2008

pdf Zápis č. 6/2008 z kolegia konaného dne 3. 6. 2008

pdf Zápis č. 5/2008 z kolegia konaného dne 6. 5. 2008

pdf Zápis č. 4/2008 z kolegia konaného dne 7. 4. 2008

pdf Zápis č. 3/2008 z kolegia konaného dne 4. 3. 2008

pdf Zápis č. 2/2008 z kolegia konaného dne 5. 2. 2008

pdf Zápis č. 1/2008 z kolegia konaného dne 8. 1. 2008

pdf Zápis č. 9/2007 z kolegia konaného dne 2. 10. 2007

pdf Zápis č. 8/2007 z kolegia konaného dne 18. 9. 2007

pdf Zápis č. 7/2007 z kolegia konaného dne 29. 8. 2007

pdf Zápis č. 6/2007 z kolegia konaného dne 4. 6. 2007

pdf Zápis č. 5/2007 z kolegia konaného dne 2. 5. 2007

pdf Zápis č. 4/2007 z kolegia konaného dne 3. 4. 2007

pdf Zápis č. 3/2007 z kolegia konaného dne 27. 2. 2007

pdf Zápis č. 2/2007 z kolegia konaného dne 13. 2. 2007

pdf Zápis č. 1/2007 z kolegia konaného dne 9. 1. 2007

pdf Zápis č. 4/2006 z kolegia konaného dne 5. 12. 2006

pdf Zápis č. 3/2006 z kolegia konaného dne 14. 11. 2006

pdf Zápis č. 2/2006 z kolegia konaného dne 4. 10. 2006

pdf Zápis č. 1/2006 z kolegia konaného dne 5. 9. 2006

Příkaz 43/2019 - pdf Výběrové řízení na pozici vedoucí kateder, ústavu a FJC FF UJEP

Příkaz 42/2019 - pdf Pravidla pro obhajoby disertačních prací

Příkaz 41/2018 - pdf Pravidla rigorózního řízení

Příkaz 40/2018 - pdf Výše poplatků na FF UJEP

Příkaz 39/2017 - pdf Organizační řád FF UJEP

Příkaz 38/2017 - pdf Zapisování kontrol studia do výkazu o studiu

Příkaz 37/2017 - pdf Hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti akademických pracovníků Filozofické fakulty UJEP

Příkaz 37/2016 - pdf Úhrady za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem

Příkaz 35/2016 - pdf Doktorské stipendium

Příkaz 34/2016 - pdf Pravidla poskytovaní zdravotního volna zaměstnancům FF UJEP

Příkaz 33/2015 - pdf Vykazování agendy docházky zaměstnanců FF UJEP pdf Dodatek k příkazu č. 33/2015

Příkaz 26/2013 - pdf Pokyny pro sestavování rozvrhu

Příkaz 22/2011 - pdf Pokyny k zápisu zápočtů a zkoušek do IS STAG pro pedagogy a další zaměstnance FF UJEP

Příkaz 21/2011 - pdf Pravidla hospodaření při realizaci grantové a provozní činnosti na FF UJEP

Příkaz 20/2010 - pdf Organizační řád FF UJEP

Příkaz 15/2008 - pdf Organizační řád Jazykového centra FF UJEP

Příkaz 14/2008 - pdf Organizační řád Centra pro dokumentaci a digitalizaci památek FF UJEP

Příkaz 11/2008 - pdf Pojištění zaměstnanců a studentů FF UJEP při zahraničních cestách

Příkaz 2/2006 - pdf O evidenci vypůjčeného majetku


Neplatné příkazy

Příkaz 36/2016 - Výše poplatků na FF UJEP
Příkaz 20/2010 - Organizační řád FF UJEP
Příkaz 32/2015 - Úhrady za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem
Příkaz 31/2015 - Výběrové řízení na pozici vedoucího katedry FF UJEP
Příkaz 30/2014 - Úhrady za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem
Příkaz 29/2013 - K poplatkům za studium ve studijním programu v cizím jazyce pro akademický rok 2013/2014
Příkaz 28/2013 - Úhrady za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem
Příkaz 27/2013 - K poplatkům za studium ve studijním programu v cizím jazyce pro akademický rok 2013/2014
Příkaz 25/2012 - Úhrady za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem
Příkaz 24/2012 - Úhrady za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem
Příkaz 23/2012 - Doručování rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia pro studenty FF UJEP
Příkaz 19/2010 - Hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti akademických pracovníků Filozofické fakulty UJEP
Příkaz 18/2009 - Doručování rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia pro studenty FF UJEP
Příkaz 17/2009 - Provozní řád objektu FF UJEP Velká Hradební 15
Příkaz 16/2008 - Doručování rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia pro studenty FF UJEP
Příkaz 13/2008 - Organizační řád FF UJEP
Příkaz 12/2008 - Poplatky za rigorózní řízení pro akademický rok 2008/2009
Příkaz 10/2008 - Organizační řád FF UJEP
Příkaz 9/2007 - POKYNY K ZÁPISU ZÁPOČTŮ A ZKOUŠEK DO IS STAG pro pedagogy a další zaměstnance FF UJEP
Příkaz 8/2007 - Doručování rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia pro studenty FF UJEP
Příkaz 7/2007 - Organizační řád FF UJEP
Příkaz 6/2007 - Pravidla pro uživatele objektu UJEP "VILA"
Příkaz 5/2007 - Doručování rozhodnutí o přiznání (nepřiznání) ubytovacího stipendia
Příkaz 4/2007 - O poskytování klíčů a používání techniky v učebnách FF UJEP (CS SV, CS 113, CS 122, CS 220, CS 227, CS 318, CS 412)
Příkaz 3/2007 - Hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnnosti akademických pracovníků Filozofické fakulty UJEP

Další články...