Sidebar

21
zář, so
31 Aktuality

Vnitřní předpisy

pdf Statut Filozofické fakulty UJEP
(platnost a účinnost od 20. 12. 2017)

pdf Jednací řád Vědecké rady Filozofické fakulty UJEP
(platnost a účinnost od 20. 12. 2017)

pdf Disciplinární řád FF UJEP
(platnost a účinnost od 20. 12. 2017)

pdf Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech na FF UJEP
(platnost a účinnost od 28. 11. 2018)

Organizační řád
(platnost a účinnost od 4. 4. 2018)

Pro její akademickou obec v tuto chvíli platí předpisy UJEP

Studijní a zkušební řád UJEP

Stipendijní řád UJEP

Oblast studia

Podmínky přijetí ke studiu na Filozofické fakultě UJEP

Výše poplatků na FF UJEP

Výsledky přijímacího řízení

Nevyzvednuté zásilky studentů/uchazečů

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Neplatné předpisy

pdf Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech na FF UJEP
(platnost do 28. 11. 2018)

pdf Organizační řád
(platnost do 4. 4. 2018)

pdf Statut Filozofické fakulty UJEP
(platnost do 19. 12. 2017)

pdf Disciplinární řád FF UJEP
(platnost do 19. 12. 2017)

pdf Jednací řád Vědecké rady Filozofické fakulty UJEP
(platnost do 19. 12. 2017)

 

pdf Výroční zpráva Filozofické fakulty UJEP za rok 2018
pdf
Výroční zpráva o hospodaření Filozofické fakulty UJEP za rok 2018

pdf Výroční zpráva Filozofické fakulty UJEP za rok 2017
pdf Výroční zpráva o hospodaření Filozofické fakulty UJEP za rok 2017

pdf Výroční zpráva Filozofické fakulty UJEP za rok 2016
pdf Výroční zpráva o hospodaření Filozofické fakulty UJEP za rok 2016

pdf Výroční zpráva Filozofické fakulty UJEP za rok 2015
pdf Výroční zpráva o hospodaření Filozofické fakulty UJEP za rok 2015

pdf Výroční zpráva Filozofické fakulty UJEP za rok 2014
pdf Výroční zpráva o hospodaření Filozofické fakulty UJEP za rok 2014

pdf Výroční zpráva Filozofické fakulty UJEP za rok 2013
pdf Výroční zpráva o hospodaření Filozofické fakulty UJEP za rok 2013

pdf Výroční zpráva Filozofické fakulty UJEP za rok 2012
pdf Výroční zpráva o hospodaření Filozofické fakulty UJEP za rok 2012

pdf Výroční zpráva Filozofické fakulty UJEP za rok 2011
pdf Výroční zpráva o hospodaření Filozofické fakulty UJEP za rok 2011

pdf Výroční zpráva Filozofické fakulty UJEP za rok 2010
pdf Výroční zpráva o hospodaření Filozofické fakulty UJEP za rok 2010

pdf Výroční zpráva Filozofické fakulty UJEP za rok 2009
pdf Výroční zpráva o hospodaření Filozofické fakulty UJEP za rok 2009

pdf Výroční zpráva Filozofické fakulty UJEP za rok 2008
pdf Výroční zpráva o hospodaření Filozofické fakulty UJEP za rok 2008

pdf Výroční zpráva Filozofické fakulty UJEP za rok 2007
pdf Výroční zpráva o hospodaření Filozofické fakulty UJEP za rok 2007

pdf Výroční zpráva Filozofické fakulty UJEP za rok 2006
Výroční zpráva o hospodaření Filozofické fakulty UJEP za rok 2006

doc Směrnice 43/2018 - Udělování stipendií na FF UJEP

pdf Směrnice 42/2018 - Sazby ostatních osobních nákladů za výuku a zkoušení a další činnosti

pdf Směrnice 41/2017 - Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu bakalářského a magisterského studijního programu

pdf Směrnice 40/2017 - Vedení kvalifikačních prací

pdf Směrnice 39/2016 - Postup stanovení prodejní ceny publikací FF

pdf Směrnice 38/2016 - Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací

pdf Směrnice 37/2016 - Zveřejňování dokumentů na úředních deskách FF UJEP

pdf Směrnice 35/2016 - Pravidla provozu služebního vozidla Filozofické fakulty

doc Směrnice 33/2014 - Uznávání předmětů absolvovaných v předchozím studiu a nahrazujících předměty předepsané studijním programem

pdf Směrnice 31/2013 - Pokyny pro průběh habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na FF UJEP

pdf Směrnice 24/2011 - Pokyny k elektronickému zápisu do IS STAG pro studenty FF UJEP

pdf Směrnice 21/2010 - Ediční činnost Filozofické fakulty UJEP

doc Směrnice 20/2010 - Stimulace vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků FF UJEP

pdf Směrnice 15/2008 - Pravidla a zásady pro práci s informačními a komunikačními technologiemi závazná pro zaměstnance FF

pdf Směrnice 4/2007 - Provoz a zabezpečení katedrálních studoven a knihoven

pdf Směrnice 1/2006 - Reprografické služby poskytované ve studovnách FF UJEP


Neplatné směrnice

Směrnice 36/2016 - Udělování stipendií na FF UJEP
Směrnice 34/2016 - Sazby ostatních osobních nákladů za výuku a zkoušení a další činnosti
Směrnice 32/2014 - Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací
Směrnice 26/2012 - Sazby ostatních osobních nákladů za výuku a zkoušení a jiné činnosti
Směrnice 30/2013 - Udělování stipendií na FF UJEP
Směrnice 29/2013 -
Pokyny pro odevzdání diplomových a bakalářských prací
Směrnice 28/2013 -
Pokyny pro uznávání předmětů absolvovaných v předchozím studiu
Směrnice 27/2012 -
Pokyny pro uznávání předmětů absolvovaných v předchozím studiu
Směrnice 25/2011 -
Pokyny pro uznávání předmětů absolvovaných v předcházejícím studiu
Směrnice 23/2011 -  
Pokyny k elektronickému zápisu do IS STAG na akademický rok 2011/2012 
Směrnice 22/2010 -
Pokyny k elektronickému zápisu do IS STAG na akademický rok 2010/2011
Směrnice 19/2009 - Náhrady nákladů při užití služebního vozidla FF UJEP
Směrnice 18/2009 -
Pokyny k elektronickému zápisu do IS STAG
Směrnice 17/2009 -
Udělování stipendií na FF UJEP
Směrnice 16/2008 -  
Sazby ostatních osobních nákladů za výuku a zkoušení 
Směrnice 14/2008 -
Udělování stipendií na FF UJEP
Směrnice 13/2008 - EDIČNÍ ČINNOST FILOZOFICKÉ FAKULTY UJEP
Směrnice 12/2008 - Postup stanovení prodejní ceny skript a ostatních tiskovin FF
Směrnice 11/2008 -
Pokyny pro odevzdání diplomových a bakalářských prací
Směrnice 10/2007 -
Náhrady režijních nákladů za mimořádné, nadstandardní a jiné režijní úkony spojené se studiem
Směrnice 9/2007 -
Udělování stipendií na FF UJEP v akademickém roce 2007/2008
Směrnice 8/2007 -
Pokyny k elektronickému zápisu do IS STAG na akademický rok 2007/2008
Směrnice 7/2007 - Sazby ostatních osobních nákladů za výuku a zkoušení
Směrnice 6/2007 - Udělování stipendií na FF UJEP a akademickém roce 2006/2007
Směrnice 5/2007 - Ediční činnost Filozofické fakulty UJEP
Směrnice 3/2007 - Pokyny pro odevzdání diplomových a bakalářských prací
Směrnice 2/2006 - Pokyny k elektronickému zápisu do IS STAG na akademický rok 2006/2007

Upozornění: pro otevření dokumentů je požadováno heslo. Máte-li oprávnění k prohlížení, zadejte po výzvě programu heslo.

pdf Zápis č. 7/2019 z kolegia konaného dne 25. 6. 2019

pdf Zápis č. 6/2019 z kolegia konaného dne 5. 6. 2019

pdf Zápis č. 5/2019 z kolegia konaného dne 30. 4. 2019

pdf Zápis č. 4/2019 z kolegia konaného dne 3. 4. 2019

pdf Zápis č. 3/2019 z kolegia konaného dne 6. 3. 2019

pdf Zápis č. 2/2019 z kolegia konaného dne 6. 2. 2019

pdf Zápis č. 1/2019 z kolegia konaného dne 9. 1. 2019

pdf Zápis č. 11/2018 z kolegia konaného dne 5. 12. 2018

pdf Zápis č. 10/2018 z kolegia konaného dne 7. 11. 2018

pdf Zápis č. 9/2018 z kolegia konaného dne 3. 10. 2018

pdf Zápis č. 8/2018 z kolegia konaného dne 5. 9. 2018

pdf Zápis č. 6/2018 z kolegia konaného dne 6. 6. 2018

pdf Zápis č. 5/2018 z kolegia konaného dne 15. 5. 2018

pdf Zápis č. 4/2018 z kolegia konaného dne 4. 4. 2018

pdf Zápis č. 3/2018 z kolegia konaného dne 14. 3. 2018

pdf Zápis č. 2/2018 z kolegia konaného dne 7. 2. 2018

pdf Zápis č. 1/2018 z kolegia konaného dne 3. 1. 2018

pdf Zápis č. 9/2017 z kolegia konaného dne 8. 11. 2017

pdf Zápis č. 8/2017 z kolegia konaného dne 4. 10. 2017

pdf Zápis č. 7/2017 z kolegia konaného dne 6. 9. 2017

pdf Zápis č. 6/2017 z kolegia konaného dne 30. 8. 2017

pdf Zápis č. 5/2017 z kolegia konaného dne 7. 6. 2017

pdf Zápis č. 4/2017 z kolegia konaného dne 5. 4. 2017

pdf Zápis č. 3/2017 z kolegia konaného dne 8. 3. 2017

pdf Zápis č. 2/2017 z kolegia konaného dne 8. 2. 2017

pdf Zápis č. 1/2017 z kolegia konaného dne 9. 1. 2017

pdf Zápis č. 14/2016 z kolegia konaného dne 7. 12. 2016

pdf Zápis č. 13/2016 z kolegia konaného dne 2. 11. 2016

pdf Zápis č. 12/2016 z kolegia konaného dne 5. 10. 2016

pdf Zápis č. 11/2016 z kolegia konaného dne 9. 9. 2016

pdf Zápis č. 10/2016 z mimořádného kolegia konaného dne 29. 6. 2016

pdf Zápis č. 9/2016 z kolegia konaného dne 8. 6. 2016

pdf Zápis č. 8/2016 z kolegia konaného dne 4. 5. 2016

pdf Zápis č. 7/2016 z kolegia konaného dne 13. 4. 2016

pdf Zápis č. 6/2016 z mimořádného kolegia konaného dne 30. 3. 2016

pdf Zápis č. 5/2016 z kolegia konaného dne 2. 3. 2016

pdf Zápis č. 4/2016 z kolegia konaného dne 3. 2. 2016

pdf Zápis č. 3/2016 z mimořádného kolegia konaného dne 20. 1. 2016

pdf Zápis č. 2/2016 z mimořádného kolegia konaného dne 13. 1. 2016

pdf Zápis č. 1/2016 z kolegia konaného dne 6. 1. 2016

pdf Zápis č. 11/2015 z kolegia konaného dne 2. 12. 2015

pdf Zápis č. 10/2015 z kolegia konaného dne 6. 10. 2015

pdf Zápis č. 9/2015 z kolegia konaného dne 4. 11. 2015

pdf Zápis č. 8/2015 z kolegia konaného dne 6. 10. 2015

pdf Zápis č. 7/2015 z kolegia konaného dne 2. 9. 2015

pdf Zápis č. 6/2015 z kolegia konaného dne 6. 6. 2015

pdf Zápis č. 5/2015 z kolegia konaného dne 6. 5. 2015

pdf Zápis č. 4/2015 z kolegia konaného dne 8. 4. 2015

pdf Zápis č. 3/2015 z kolegia konaného dne 4. 3. 2015

pdf Zápis č. 2/2015 z kolegia konaného dne 4. 2. 2015

pdf Zápis č. 1/2015 z kolegia konaného dne 7. 1. 2015

pdf Zápis č. 10/2014 z kolegia konaného dne 3. 12. 2014

pdf Zápis č. 6/2014 z kolegia konaného dne 4. 6. 2014

pdf Zápis č. 5/2014 z kolegia konaného dne 7. 5. 2014

pdf Zápis č. 4/2014 z kolegia konaného dne 2. 4. 2014

pdf Zápis č. 3/2014 z kolegia konaného dne 5. 3. 2014

pdf Zápis č. 2/2014 z kolegia konaného dne 5. 2. 2014

pdf Zápis č. 1/2014 z kolegia konaného dne 8. 1. 2014

pdf Zápis č. 8/2013 z kolegia konaného dne 5. 9. 2013

pdf Zápis č. 7/2013 z kolegia konaného dne 5. 6. 2013

pdf Zápis č. 6/2013 z kolegia konaného dne 14. 5. 2013

pdf Zápis č. 5/2013 z kolegia konaného dne 3. 4. 2013

pdf Zápis č. 4/2013 z kolegia konaného dne 19. 3. 2013

pdf Zápis č. 3/2013 z kolegia konaného dne 6. 3. 2013

pdf Zápis č. 2/2013 z kolegia konaného dne 6. 2. 2013

pdf Zápis č. 1/2013 z kolegia konaného dne 9. 1. 2013

pdf Zápis č. 12/2012 z kolegia konaného dne 7. 11. 2012

pdf Zápis č. 11/2012 z kolegia konaného dne 3. 10. 2012

pdf Zápis č. 10/2012 z kolegia konaného dne 5. 9. 2012

pdf Zápis č. 9/2012 z kolegia konaného dne 17. 7. 2012

pdf Zápis č. 8/2012 z kolegia konaného dne 21. 6. 2012

pdf Zápis č. 7/2012 z kolegia konaného dne 6. 6. 2012

pdf Zápis č. 6/2012 z kolegia konaného dne 16. 5. 2012

pdf Zápis č. 5/2012 z mimořádného kolegia konaného dne 18. 4. 2012

pdf Zápis č. 4/2012 z kolegia konaného dne 18. 4. 2012

pdf Zápis č. 3/2012 z kolegia konaného dne 14. 3. 2012

pdf Zápis č. 2/2012 z kolegia konaného dne 8. 2. 2012

pdf Zápis č. 1/2012 z kolegia konaného dne 3. 1. 2012

pdf Zápis č. 14/2011 z kolegia konaného dne 7. 12. 2011

pdf Zápis č. 13/2011 z mimořádného kolegia konaného dne 16. 11. 2011

pdf Zápis č. 12/2011 z kolegia konaného dne 2. 11. 2011

pdf Zápis č. 11/2011 z mimořádného kolegia konaného dne 18. 10. 2011

pdf Zápis č. 10/2011 z kolegia konaného dne 7. 9. 2011

pdf Zápis č. 9/2011 z kolegia konaného dne 7. 9. 2011

pdf Zápis č. 8/2011 z kolegia konaného dne 31. 8. 2011

pdf Zápis č. 7/2011 z kolegia konaného dne 30. 6. 2011

pdf Zápis č. 6/2011 z kolegia konaného dne 8. 5. 2011

pdf Zápis č. 5/2011 z kolegia konaného dne 3. 5. 2011

pdf Zápis č. 4/2011 z kolegia konaného dne 5. 4. 2011

pdf Zápis č. 3/2011 z kolegia konaného dne 8. 3. 2011

pdf Zápis č. 2/2011 z kolegia konaného dne 2. 2. 2011

pdf Zápis č. 1/2011 z kolegia konaného dne 4. 1. 2011

pdf Zápis č. 12/2010 z kolegia konaného dne 7. 12. 2010

pdf Zápis č. 11/2010 z kolegia konaného dne 2. 11. 2010

pdf Zápis č. 10/2010 z kolegia konaného dne 5. 10. 2010

pdf Zápis č. 09/2010 z kolegia konaného dne 7. 9. 2010

pdf Zápis č. 08/2010 z kolegia konaného dne 1. 6. 2010

pdf Zápis č. 07/2010 z kolegia konaného dne 21. 5. 2010

pdf Zápis č. 06/2010 z kolegia konaného dne 4. 5. 2010

pdf Zápis č. 05/2010 z kolegia konaného dne 20. 4. 2010

pdf Zápis č. 04/2010 z kolegia konaného dne 6. 4. 2010

pdf Zápis č. 03/2010 z kolegia konaného dne 2. 3. 2010

pdf Zápis č. 02/2010 z kolegia konaného dne 2. 2. 2010

pdf Zápis č. 01/2010 z kolegia konaného dne 5. 1. 2010

pdf Zápis č. 13/2009 z kolegia konaného dne 1. 12. 2009

pdf Zápis č. 12/2009 z kolegia konaného dne 24. 11. 2009

pdf Zápis č. 11/2009 z kolegia konaného dne 3. 11. 2009

pdf Zápis č. 10/2009 z kolegia konaného dne 6. 10. 2009

pdf Zápis č. 9/2009 z kolegia konaného dne 2. 9. 2009

pdf Zápis č. 8/2009 z kolegia konaného dne 4. 8. 2009

pdf Zápis č. 7/2009 z kolegia konaného dne 29. 6. 2009

pdf Zápis č. 6/2009 z kolegia konaného dne 2. 6. 2009

pdf Zápis č. 5/2009 z kolegia konaného dne 7. 4. 2009

pdf Zápis č. 4/2009 z kolegia konaného dne 7. 4. 2009

pdf Zápis č. 3/2009 z kolegia konaného dne 3. 3. 2009

pdf Zápis č. 2/2009 z kolegia konaného dne 3. 2. 2009

pdf Zápis č. 1/2009 z kolegia konaného dne 6. 1. 2009

pdf Zápis č. 11/2009 z kolegia konaného dne 2. 12. 2008

pdf Zápis č. 10/2008 z kolegia konaného dne 4. 11. 2008

pdf Zápis č. 9/2008 z kolegia konaného dne 7. 10. 2008

pdf Zápis č. 8/2008 z kolegia konaného dne 2. 9. 2008

pdf Zápis č. 7/2008 z kolegia konaného dne 30. 6. 2008

pdf Zápis č. 6/2008 z kolegia konaného dne 3. 6. 2008

pdf Zápis č. 5/2008 z kolegia konaného dne 6. 5. 2008

pdf Zápis č. 4/2008 z kolegia konaného dne 7. 4. 2008

pdf Zápis č. 3/2008 z kolegia konaného dne 4. 3. 2008

pdf Zápis č. 2/2008 z kolegia konaného dne 5. 2. 2008

pdf Zápis č. 1/2008 z kolegia konaného dne 8. 1. 2008

pdf Zápis č. 9/2007 z kolegia konaného dne 2. 10. 2007

pdf Zápis č. 8/2007 z kolegia konaného dne 18. 9. 2007

pdf Zápis č. 7/2007 z kolegia konaného dne 29. 8. 2007

pdf Zápis č. 6/2007 z kolegia konaného dne 4. 6. 2007

pdf Zápis č. 5/2007 z kolegia konaného dne 2. 5. 2007

pdf Zápis č. 4/2007 z kolegia konaného dne 3. 4. 2007

pdf Zápis č. 3/2007 z kolegia konaného dne 27. 2. 2007

pdf Zápis č. 2/2007 z kolegia konaného dne 13. 2. 2007

pdf Zápis č. 1/2007 z kolegia konaného dne 9. 1. 2007

pdf Zápis č. 4/2006 z kolegia konaného dne 5. 12. 2006

pdf Zápis č. 3/2006 z kolegia konaného dne 14. 11. 2006

pdf Zápis č. 2/2006 z kolegia konaného dne 4. 10. 2006

pdf Zápis č. 1/2006 z kolegia konaného dne 5. 9. 2006

Příkaz 43/2019 - pdf Výběrové řízení na pozici vedoucí kateder, ústavu a FJC FF UJEP
Příkaz 43/2019 - pdf dodatek

Příkaz 42/2019 - pdf Pravidla pro obhajoby disertačních prací

Příkaz 41/2018 - pdf Pravidla rigorózního řízení

Příkaz 40/2018 - pdf Výše poplatků na FF UJEP

Příkaz 39/2017 - pdf Organizační řád FF UJEP

Příkaz 38/2017 - pdf Zapisování kontrol studia do výkazu o studiu

Příkaz 37/2017 - pdf Hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti akademických pracovníků Filozofické fakulty UJEP

Příkaz 37/2016 - pdf Úhrady za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem

Příkaz 35/2016 - pdf Doktorské stipendium

Příkaz 34/2016 - pdf Pravidla poskytovaní zdravotního volna zaměstnancům FF UJEP

Příkaz 33/2015 - pdf Vykazování agendy docházky zaměstnanců FF UJEP pdf Dodatek k příkazu č. 33/2015

Příkaz 26/2013 - pdf Pokyny pro sestavování rozvrhu

Příkaz 22/2011 - pdf Pokyny k zápisu zápočtů a zkoušek do IS STAG pro pedagogy a další zaměstnance FF UJEP

Příkaz 21/2011 - pdf Pravidla hospodaření při realizaci grantové a provozní činnosti na FF UJEP

Příkaz 20/2010 - pdf Organizační řád FF UJEP

Příkaz 15/2008 - pdf Organizační řád Jazykového centra FF UJEP

Příkaz 14/2008 - pdf Organizační řád Centra pro dokumentaci a digitalizaci památek FF UJEP

Příkaz 11/2008 - pdf Pojištění zaměstnanců a studentů FF UJEP při zahraničních cestách

Příkaz 2/2006 - pdf O evidenci vypůjčeného majetku


Neplatné příkazy

Příkaz 36/2016 - Výše poplatků na FF UJEP
Příkaz 20/2010 - Organizační řád FF UJEP
Příkaz 32/2015 - Úhrady za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem
Příkaz 31/2015 - Výběrové řízení na pozici vedoucího katedry FF UJEP
Příkaz 30/2014 - Úhrady za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem
Příkaz 29/2013 - K poplatkům za studium ve studijním programu v cizím jazyce pro akademický rok 2013/2014
Příkaz 28/2013 - Úhrady za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem
Příkaz 27/2013 - K poplatkům za studium ve studijním programu v cizím jazyce pro akademický rok 2013/2014
Příkaz 25/2012 - Úhrady za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem
Příkaz 24/2012 - Úhrady za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem
Příkaz 23/2012 - Doručování rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia pro studenty FF UJEP
Příkaz 19/2010 - Hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti akademických pracovníků Filozofické fakulty UJEP
Příkaz 18/2009 - Doručování rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia pro studenty FF UJEP
Příkaz 17/2009 - Provozní řád objektu FF UJEP Velká Hradební 15
Příkaz 16/2008 - Doručování rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia pro studenty FF UJEP
Příkaz 13/2008 - Organizační řád FF UJEP
Příkaz 12/2008 - Poplatky za rigorózní řízení pro akademický rok 2008/2009
Příkaz 10/2008 - Organizační řád FF UJEP
Příkaz 9/2007 - POKYNY K ZÁPISU ZÁPOČTŮ A ZKOUŠEK DO IS STAG pro pedagogy a další zaměstnance FF UJEP
Příkaz 8/2007 - Doručování rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia pro studenty FF UJEP
Příkaz 7/2007 - Organizační řád FF UJEP
Příkaz 6/2007 - Pravidla pro uživatele objektu UJEP "VILA"
Příkaz 5/2007 - Doručování rozhodnutí o přiznání (nepřiznání) ubytovacího stipendia
Příkaz 4/2007 - O poskytování klíčů a používání techniky v učebnách FF UJEP (CS SV, CS 113, CS 122, CS 220, CS 227, CS 318, CS 412)
Příkaz 3/2007 - Hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnnosti akademických pracovníků Filozofické fakulty UJEP

Další články...