Sidebar

2
čec, čt
33 Aktuality

Kontakty

e-mail: filip.hrbek@ujep.cz
tel.: 475 286 441
kancelář: A 216

Vzdělání, profesní životopis

 • 2019 – dosud, FF UJEP
  Odborný pracovník spolupráce se SŠ v rámci projektu REPROREG
 • 2018 – FF UJEP
  Fakultní koordinátor přípravy projektu RE:START
 • 2017 – 2019, FF UJEP
  Koordinátor projektů výstav Rok 1918 na Ústecku, Pomníky Velké války.
 • 2014 – dosud, FF UJEP
  Doktorské studium – obor České dějiny
 • 2014 – FF UJEP
  Rigorózní řízení
 • 2011 – 2013, FF UJEP
  Navazující magisterské studium – Historie jednooborová
 • 2008 – 2011, FF UJEP
  Bakalářské studium – Historie jednooborová
 • 2006 – 2007, PřF UJEP
  Bakalářské studium – Geografie střední Evropy
 • 1998 – 2006, Gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice

Odborná specializace, téma disertační práce

Dějiny lékařství, dějiny mentalit a každodennosti, dějiny českého středověku a raného novověku, dějiny Litoměřic.

Disertační projekt Nemoc nejen jako tělesná útrapa v imaginaci předbělohorských Čech.

Výzkum

2017 - dosud

Projekt Studentské grantové soutěže – Interní projekt Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Krajina patří vítězům. Environmentální dějiny severozápadních Čech
Hlavní řešitel Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D.

2016 - 2018

Projekt Studentské grantové soutěže – Interní projekt Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Proměna společnosti, kultura a každodennost v novověku.
Hlavní řešitel Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.

2014 - 2015

Projekt Studentské grantové soutěže – Interní projekt Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Být měšťanem. Městské subpopulace, kultura a sociální vazby od počátku novověku do 19. století.
Hlavní řešitel Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D.

Výuka

 • Dějiny českého středověku
 • PVK – Dějiny středověkého a raně novověkého lékařství
 • PVK – Cyklus odborných přednášek I
 • PVK – Cyklus odborných přednášek II
 • Exkurze
 • Půdní doktorandský seminář

Publikační činnost

 • HRBEK, Filip, Czech-Written Prints on Plague: 16th century, in: ČERNÝ, Karel – HORN, Sonia (eds.), Plague between Prague and Vienna: Medicine and Infectious Diseases in Early Modern Central Europe, Praha 2018, p. 26-72.
 • HRBEK, Filip, Kurzer Abriss der Geschichte der deutschen Bevölkerung in Leitmeritz, Sudetendeutsche Familienforschung XIV/3, 2016, S. 23-30.
 • TOMÍČEK, David – HRBEK, Filip, Dějiny vědy a vzdělanosti: KHI/0421. Ústí nad Labem 2014.

Další výstupy

 • HRBEK, Filip, 40. výročí Městské památkové rezervace Litoměřice, Litoměřice 2018 (výstava).

Příspěvky na konferencích

 • HRBEK, Filip, Armamenatrium antiloimicum, Medical Knowledge and Publication Strategies in European Perspective (1500-1800), Prague, 10-11 November 2016.
 • HRBEK, Filip, ‚I ten nejhloupější člověk ví, že mor je jed‘ – osobitý pohled lékaře 17. století na mor, Tři staletí v srdci Evropy (Česká a evropská společnost v 16. – 18. století), Hradec Králové, 8. – 9. listopadu 2017.
 • HRBEK, Filip, Záchrana zdraví a komunity nebo záchrana duše? Protimorová opatřené v českých zemích v 16. a v 17. století, Vzdelanosť a jej premeny v dějinách, Bratislava, 24. – 26. listopadu 2017.
 • HRBEK, Filip, Středověké a raně novověké epidemie, Konference zdravotnického personálu Nemocnice Litoměřice, Litoměřice, 28. března 2018.

Přednášky

 • Lékaři, ‚preláti‘ a humanisté – morová nákaza v traktátech předbělohorské doby, Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, Praha, 27. listopadu 2014.
 • Litoměřický hrad v proměnách času, Gotický hrad Litoměřice, 28. března 2015.
 • Směli jsme zůstat… Odsun a „rozptýlení“ českých Němců v ČSR, Gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice, 29. září 2015.
 • Dějiny litoměřického hradu a návštěvy panovníků, Gotický hrad Litoměřice, 12. dubna 2016.
 • Stručný nástin dějin německého obyvatelstva v Litoměřicích, Litoměřice, 23. dubna 2016.
 • Středověký a raně novověký mor, Dny vědy a umění UJEP, Ústí nad Labem, 27. dubna 2016.
 • Česko-německé vztahy 2. poloviny 20. století, Gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice, 11. října 2016.
 • Cestování ve středověku, Gotický hrad Litoměřice, 25. října 2016.
 • „Pán Buoh, na hříchy naše nemoha [s]patřiti, nechá ďábla Satanáše povětří kaziti.“ Mor v českých zemích 16. a 17. století,Café Nobel, Ústí nad Labem, 24. listopadu 2016.
 • Češi a Němci mezi světovými válkami, Gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice, 12. září 2017.
 • Jiří z Poděbrad – volba českého krále 2. března 1458, Kulturní centrum Vozovna, Praha 4. dubna 2018.
 • Česko-německé soužití do vyhnání českých Němců, Gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích, 10. října 2018.
 • Rok 1918 na Ústecku, vznik provincie Deutschböhmen a ČSR, Městská knihovna Děčín, 6. listopadu 2018.
 • Historie středověkého osídlení Litoměřic a tzv. gotického dvojčete, Knihovna Karla Hynka Máchy, Litoměřice, 11. prosince 2018.
 • 40. výročí Městské památkové rezervace Litoměřice, Kulturní a konferenční centrum Litoměřice, 13. prosince 2018.
 • Vznik městské památkové rezervace Litoměřice, Kulturní a konferenční centrum Litoměřice, 12. února 2019.