Sidebar

15
říj, út
41 Aktuality

Kontakty

e-mail: ivan.strern@rozhlas.cz
tel.: 475 286 515
kancelář: B 218

Vzdělání, profesní životopis

 • 1973: VŠE v Praze, Ing.
 • 2007 – současnost: Odborný asistent – KPF FF UJEP
 • 2014 – současnost: Ředitel odboru rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj
 • 2006 – 2013: Redaktor Českého rozhlasu
 • 2001 – 2005: Šéfredaktor Českého rozhlasu
 • 2000 – 2001: Analytik Českého rozhlasu
 • 1999 – 2000: Ekonomický náměstek Vězeňská služba
 • 1997 – 1999: Náměstek ministryně spravedlnosti
 • 1994 – 1996: Poradce ministra pro privatizaci v letech
 • 1990 – 1990: Náměstek ministryně spravedlnosti
 • 1982 – 1989: Středoškolský profesor
 • 1972 – 1982: Informatik

Publikační činnost

 • ŠTERN, Ivan Centralisté versus separatisté v Českoslovanské sociální demokracii v letech 1910 až 1914, Střední Evropa, Praha 2016, ISSN 0862-691 X INDEX 47 407.
 • ŠTERN, Ivan. Ošidnosti odpovědné svobody, I. Část. Ústí nad Labem: FF Univerzita J. E. Purkyně, 2013. 172 s. ISBN 978-80-7414-619-0
 • ŠTERN, Ivan. Potíže s demokracií byly vždycky. In Střední Evropa, revue pro středoevropskou kulturu a politiku, 2013, č. 136, s. 50–66. ISSN 0862-691
 • ŠTERN, Ivan. Krize stranické demokracie – věčný problém. In Prostor, společensko – kulturní revue, 2012, č. 97–98, s. 140–151. ISSN 0862-7045.
 • ŠTERN, Ivan. Rovnost v šancích v křesťanském učení jako základ sociální emancipace. In Střední Evropa, revue pro středoevropskou kulturu a politiku, 2013, č. 137, s. 12–22.ISSN 0862-691
 • ŠTERN, Ivan. Sociální demokraté a křesťanství (nejen ti čeští), In . In Střední Evropa, revue pro středoevropskou kulturu a politiku, 2014, č. 139, s. 90–104.ISSN 0862-691