Sidebar

20
srp, út
15 Aktuality

Kontakty

veronika.mir@post.cz

Vzdělání, profesní životopis

2006 British Council, Praha – Vzdělávání školitelů pro cizí jazyky
2006 Kurz průvodce cestovního ruchu, Vysoká škola obchodní v Praze, o. p.s.-
Tyrkys, škola cestovního ruchu
2000 – 2006 UJEP Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, Anglický jazyk a Hudební výchova
2004 – 2005 TU Chemnitz, Německo, Filozofická fakulta, Anglistika a Amerikanistika – studijní program Socrates/Erasmus a Free mover

2008 – nyní UJEP Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, Jazykové centrum – výuka angličtiny
2008 – nyní MÚ Turnov, Odbor cestovního ruchu – referentka, pracovník pro vztahy s veřejností
2006 – 2007 4o Gymnasio Larissa, Řecko, Comenius asistent – asistent pro výuku cizích jazyků, výuka anglického jazyka, přibližování české kultury řeckým studentům
2005 – 2006 Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) – lektorka angličtiny, výuka učitelů ZŠ a SŠ v národním projektu „Brána jazyků“
2005 – 2006 Link Language School, Roudnice nad Labem – lektorka angličtiny
2001 – 2002 Jazyková škola Avis Ústí, Ústí nad Labem – výuka angličtiny v MŠ Brná

Výuka

Předměty ve STAGu

Další aktivity

Projekty:
2009 – 2010 „Společná paměť, společná budoucnost – židovské památky česko-polského příhraničí“ projekt financovaný EU, koordinátorka projektu, který v sobě zahrnuje mj. výměnu mládeže, organizaci konference atd.
2008 – 2009 „Poznejme se navzájem“ – koordinátorka projektu financovaného EU, výměna mládeže – poznávání kultury, mentality, tvorba Turistických novin Český ráj v polské a německé jazykové mutaci, organizace výstavy ad.
2004 – 2005 Jugendklub Pavillon, Chemnitz , Německo– spolupráce na Interkulturním
projektu konaném v různých ZŠ a SŠ v Chemnitz a jeho okolí – přibližování české kultury
německým žákům a studentům

Překladatelská činnost

07/2008 – 08/2008 „Do it 4 Real“YHA Action Adventure, YHA Derwentwater, Anglie – vedoucí na sportovním letním táboře, práce s dětmi ve věku 10 – 17 let (mezi nimi 40% dětí ze sociálně slabších rodin a děti s problémovým chováním).
07/2007 – 08/2008 „Do it 4 Real“YHA Action Adventure, YHA Derwentwater, Anglie
07/2006 – 08/2006 „Do it 4 Real“YHA Action Adventure, YHA Okehampton, Anglie
- vedoucí na sportovním letním táboře