Sidebar

20
srp, út
15 Aktuality

Požadavky k zápočtu A1 (1. Ročník KS)

Zápočty budou udělovány při zkoušce v budově Velká hradební 15 v učebně V2-8. Student přinese k zápočtu následující úkoly (tyto úkoly přinese student i ke zkoušce).

- Strukturovaný životopis

- Formální dopis (žádost o zaslání informací o možnosti studia, o kurzu, o brigádě apod.)

- Seznam 50 slov z odborné slovní zásoby studovaného oboru v češtině a v cizím jazyce.

Požadavky ke zkoušce - Cizí jazyk A (KS)

- Osvojení řečových dovedností na vyšší středně pokročilé úrovni.

- Schopnost komunikovat v různých situacích, včetně situací studijních a profesních, reagovat na běžná témata, číst odborný text s porozuměním, překládat jej, hovořit o něm a orientovat se v něm

- Informovanost o zeměpisných, kulturně-historických, společenských a politických reáliích anglicky, francouzsky, italsky, německy, rusky, španělsky mluvících zemí.

- Rozsah slovní zásoby odpovídající rozsahu učebnic pro více pokročilé studenty, který je rozšířen o odbornou slovní zásobu potřebnou pro četbu odborné literatury studovaných oborů.

- Rozsah mluvnice shodující se s rozsahem učebnic pro více pokročilé studenty.

Zkouška ústní

- Prezentace studovaného oboru, fakulty a univerzity, profesní kariéry, plánů do budoucna, rozhovor o problematice oboru z hlediska studia i profese:

- Student přinese ke zkoušce 2 stránky odborného textu a bude schopen vybranou část přeložit do českého jazyka

- Student je schopen hovořit o problematice svého oboru z hlediska studia i profese


LITERATURA KE ZKOUŠCE A - RUSKÝ JAZYK

RUŠTINA-praktický jazykový průvodce,RO-TO-M,Bučovice,1998
RUŠTINA,J.Navrátilová,INFOA,2000
Ruská konverzace, SPN, Praha, 1972
Přehledná gramatika - Ruština - INFOA - 1989
Ruština pro pokročilé,SPN,Praha 1997
RADUGA 1,2,3,Fraus,Plzeň,1999
Ruské vyhledávače:
www.referatov.ru, www.orc.ru/~patrikey/liblib/liblib.htm
www.km.ru/education, www.1september.ru/ru/, www.weblist.ru,
www.gramota.ru, www.5ballov.ru, www.epoisk.ru/referats/,
www.romek.ru, www.eduworld.ru, www.glasnet.ru,
www.allbest.ru/union/rating, /, www.atrus.com/ru, www.yandex.ru,
http://zsu.lgg.ru/, http://psychology.net.ru, www.rambler.ru,
Odborné časopisy a články:

LITERATURA KE ZKOUŠCE A - ANGLICKÝ JAZYK

Jakákoliv učebnice AJ pro zač a středně pokročilé
Gramatika, např.:
Murphy, R. Essential Grammar in Use, Cambridge University Press, 1996
Murphy, R. English Grammar in Use, Cambridge University Press, 1994
Wicher, H. H. Grammar, NS Svoboda, Praha, 1998
Chudý, Chudá. Practice Your English Grammar, Fragment
Konverzace, např.:
Redman, S. English Vocabulary in Use (pre- intermediate & intermediate), CUP 1997