Sidebar

15
čec, st
31 Aktuality

Am 27.04.2015 fand im Vortragssaal der Wissenschaftlichen Bibliothek UJEP (Universitätscampus, Freihandapparat)  in Zusammenarbeit mit der Österreich-Bibliothek der Vortrag zur Entstehung und Geschichte der Kaiserhymne „Gott erhalte unsere Kaiser“ von Dr. Jan Kvapil (Institut für Germanistik FF UJEP) statt. Der Vortrag in tschechischer Sprache wurde im Rahmen der Wissenschaftstage der UJEP 2015 und zum Anlass des 25. Jubiläums des Instituts für Germanistik realisiert. Anschließend wurden allen Interessenten die aktuellen Bestände der Österreich-Bibliothek von Mgr. Roman Opat  vorgestellt (Präsentation und Führung vor Ort). Nähere Informationen unter  http://knihovna.ujep.cz/index.php/rakouska_knihovna/rakouska-knihovna-archiv/353-p%C5%99edn%C3%A1%C5%A1ka-i-rakousk%C3%A9-hymn%C4%9B-s-n%C3%A1slednou-prohl%C3%ADdkou-rakousk%C3%A9-knihovny.

Německý velvyslanec přijel na Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem osobně podpořit aktivity vedoucí k rozšíření a zkvalitnění výuky německého jazyka na základních a středních školách.

Ne poněmčení českého národa, ale rozšíření znalosti jazyka našeho souseda a největšího obchodního partnera bylo smyslem návštěvy velvyslance SRN v Ústí nad Labem.

Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven se na závěr svého dvoudenního pobytu v Ústí nad Labem dne 19. května 2015 na vlastní přání zúčastnil společného jednání Pracovní skupiny pro podporu výuky německého jazyka a Ústeckého fóra učitelů.

Obě uskupení – pracovní skupina i fórum – byly před časem založeny z iniciativy magistrátu města a katedry germanistiky FF UJEP a mají za cíl vytvoření a rozběhnutí systému podpory výuky němčiny, neboť znalost právě německého jazyka je základním předpokladem prosperity regionu, města a občanů.

Od mnoha našich absolventů máme ověřeno, že jim znalost němčiny otevřela dveře ke kariérám v německých firmách, investujících v Česku, nebo ve firmách orientovaných na německý trh,“ potvrdila vedoucí katedry doc. Renata Cornejo.

Tato skutečnost se ovšem týká jak absolventů vysokých škol, tak i všech středních škol a učilišť odborného a technického zaměření. Bohaté možnosti uplatnění v blízkém zahraničí však právě kvůli nízké jazykové kompetenci potenciálních uchazečů zůstávají nevyužity.

Rozšíření a zkvalitnění výuky němčiny na základních a středních školách tak bylo hlavním tématem setkání, jehož se vedle německého velvyslance, doc. Renaty Cornejo a dr. Jana Kvapila z iniciující katedry germanistiky a za magistrát náměstkyně pro školství Bc. Jany Bohuňkové zúčastnili i zástupci Euroregionu Labe/Elbe, Průmyslové a obchodní komory ze Saské Kamenice (Chemnitz), pražského Goethe-Institutu, ústeckého Collegia Bohemica a dalších institucí majících zájem o změnu nepříznivého trendu ve výuce němčiny. Nechyběli přirozeně ani někteří učitelé němčiny z Ústí nad Labem a jeho okolí.

Vlastní jednání, které se neslo ve velmi praktickém duchu, zahájili děkan filozofické fakulty doc. Aleš Havlíček a prorektor pro vnější vztahy doc. Zdeněk Radvanovský.

Z nadšení a erudovanosti všech účastníků debaty bylo zřejmé, že se jak ústečtí studenti a studentky učitelství, tak již stávající učitelé a učitelky němčiny mohou těšit na první konkrétní opatření a kroky.

Díky existenci této pracovní skupiny budeme moci našim studentům již na začátku zimního semestru nabídnout speciální workshopy o motivování žáků k učení němčiny,“ dodala na závěr doc. Cornejo.Am 11.03.2015 fand im Café Resslovka (neben dem Universitätscampus) in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Kulturforum Prag die deutsch-tschechische Lesung des österreichischen Autors Stanislav Struhar aus Wien. Der österreichische Autor tschechischer Herkunft las aus seinem letzten Roman „Das Gewicht des Lichts“ (2014) und dessen tschechischer Übersetzung „Váha světla“ (2014) sowie seiner zweisprachigen Gedichttrilogie „Der alte Garten/ Stará zahrada“ (2011). Nähere Informationen unter http://knihovna.ujep.cz/index.php/rakouska_knihovna/rakouska-knihovna-archiv/332-nemecko-ceske-cteni-stanislava-struhara.Další články...