Sidebar

15
čec, st
31 Aktuality

JOSEF HASLINGER - ERLESEN

Am 12. 4. 2007 um 17 Uhr hat Josef HASLINGER am Lehrstuhl für Germanistik der Universität Ústí nad Labem in einer außerordentlichen Lesung persönlich aus seinem Oeuvre vortragen.

Am 11.3.2008, um 18 Uhr, fand am Lehrstuhl für Germanistik der FF UJEP in Ústí nad Labem in der Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Kulturforum in Prag die Autorenlesung der österreichischen Autorin Elisabeth REICHART, die aus ihrem Roman „Das Haus der sterbenden Männer“ vorlas. Moderation: Dr. Renata Cornejo.

Ve dnech 7.4.-15.5.2009 pořádala Katedra germanistiky ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze, v prostorách děkanátu FF a PF UJEP v Ústí nad Labem, výstavu s názvem "Dílo Adolfa Loose ve fotografiích Waltera Zedniceka".

8.10.2008 se konalo od 16:00 v Severočeské vědecké knihovně Ústí nad Labem v rámci filmového festivalu Femina Fest ve spolupráci s Katedrou germanistiky FF UJEP autorské čtení německé autorky Inky BACH. Úvodní slovo: Dr. Jana Hrdličková, z českého textu četla: Sebastiana Hájková, moderovala: Mgr. Blanka Mouralová, překlad textu „Štastná Marie“: Tomáš Svoboda.

Dne 12. května 2009 pořádala Katedra germanistiky FF UJEP ve spolupráci s Collegiem Bohemicem a Severočeskou vědeckou knihovnaou (přednáškový sál W.Churchilla 3, Ústí nad Labem) autorské čtení s německy píšící autorkou Milenou ODOU. Moderace: Mgr. Blanka Mouralová.

Další články...