Sidebar

15
čec, st
31 Aktuality

Dne 25. dubna 2013 si ústečtí studující germanistiky připomněli v prostorách ústeckého muzea nedávné úmrtíslavného německo-českého autora knih pro děti a mládež Otfrieda Preusslera (20. října 1923 Liberec – 18. února 2013 Prien am Chiemsee) formou literárně zábavného vzpomínkového pásma „Škola čar a kouzel Otfrieda Preusslera“, které připravili pro ústeckou veřejnost pod vedením dr. Jana Kvapila studující magisterského oboru Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu.

Návštěvníci se v jednotlivých vstupech dozvěděli řadu více i méně známých informací o Preusslerově životě a mimo jiné i o rozdílném vnímání jeho tvorby u nás a v Německu. Zatímco v Česku je Preussler znám především jako autor předloh animovaných filmů „Malá čarodějnice“ a „Čarodějův učeň“, v Německu jsou to především pohádkové příběhy o loupežníkovi
Hotzenplotzovi, jehož jméno je odvozeno z německého názvu slezského městečka Osoblaha. Byly rovněž připomenuty Preusslerovy zásluhy v šíření věhlasu Ladova „Kocoura Mikeše“, který byl v Německu v jeho překladu i zfilmován jako loutkový film. Studujícím ústecké germanistiky se zdařilo vytvořit živou koláž informací, obrázků a literárních, filmových i hudebních ukázek, které jako další GERMANISTICKÝ DÝCHÁNEK (GERMANISTISCHES KRÄNZCHEN) zároveň úspěšně reprezentovaly katedru germanistiky na letošních univerzitních Dnech vědy a kultury. Jmenovité poděkování za přípravu programu patří těmto studentkám a studentům: Zbyněk Ďurovec, Michaela Kořánová, Marta Neoveská, Kateřina Papežová, Dagmar Sieberová, Natália Tyszová, Pavla Válková a Jan Zahrádka.

Dne 11. dubna 2013 pořádala katedra germanistiky v přednáškovém sále Muzea města Ústí nad Labem další GEMANISTICKÝ DÝCHÁNEK  / GERMANISTISCHES KRÄNZCHEN, což je nepravidelný cyklus přednášek pro veřejnost na germanistická témata. Tentokrát přijala pozvání jihočeská lingvistka a genderová badatelka Jana Valdrová, jejíž kniha „Kultura genderově vyváženého vyjadřování“ napsaná pro MŠMT před několika lety vyvolala velmi živý ohlas v laické i odborné veřejnosti. Ve své přednášce na téma  „Potíže s diskurzy o ženách a mužích“ nastínila dr. Valdrová problémy a hranice spojené se současnými diskurzy  týkajících se role mužů a žen z pohledu nastavených společenských struktur, role medií i používaného jazyka. „S Janou Valdrovou naše katedra již delší dobu úzce spolupracuje. Vedle pravidelných seminářů pro naše studenty germanistiky u nás např. v roce 2006 vydala vysokoškolskou učebnici "Gender a společnost,“ zdůvodnila výběr hosta vedoucí katedry doc. Renata Cornejo. „Do Ústí zajíždím velmi ráda, třeba moje poslední přednáška o přechylování ženských jmen pro studenty bohemistiky a germanistiky se málem zvrhla v novou dívčí válku,“ doplnila Jana Valdrová (http://www.valdrova.cz/).
Vice na https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151874362431110.1073741845.194448086109&type=1

                                    

Am 31. Oktober 2012 fand die deutsch-tschechische pdf Poetry Slam Show im Café Alibi in Ústí nad Labem statt, die jährlich vom Collegium Bphemicum in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Germanistik FF UJEP realisiert wird. Die Moderation übernahm, wie auch in den vorigen Jahren, der deutsche Slamer tschechischer Herkunft Jaromír Konečný (http://de.wikipedia.org/wiki/Jaromir_Konecny). Der Abend wurde durch den Auftritt der Aussiger  Germanistikstudierenden eröffnet, die zwei Tage zuvor in einem Workshop unter der Anleitung von Jaromír Konečný eigene Texte entwickelt und fürs abendliche Vortragen vorbereitet haben.

Dne 2. listopadu 2012 se konala v Muzeu města Ústí nad Labem V. Ústecká noc literatury, pořádaná Collegiuem Bohemicem ve spolupráci s UJEP a nakladatelstvím Labyrint za finanční podpory Goethe Institutu. Účasníci se měli možnost setkat v tajuplných večerních prostorách s osobnostmi spojenými s Ústím: Leošem Nohou a Hynkem Chmelařem a seznámit se s předními současnými autory a autorkami německé literatury z Gutenbergovy německé čítanky: Ingo Schulze, Karen Duve, Benjamina von Stuckrad-Barre, Christopha Peterse a Juli Zeh.

Další články...