Sidebar

15
čec, st
31 Aktuality

Am 02.04.2014 fand in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Kulturforum in Prag der Vortrag von PhDr. Jana Hodurová (Prag) zu Bertna von Suttner statt. Der Vortrag ging näher auf das Leben und die internationale Bedeutung der österreichischen Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin für Frieden (1905) ein und eröffnete die deutsch-tschechische Ausstellung „Bertha von Suttner – Ein Leben für Frieden“, die allen interessierten Besuchern vom 02.04. bis 31.05.2014 in den Räumlichkeiten der Wissenschaftlichen Bibliothek UJEP zur Verfügung stand. Nähere Informationen unter http://knihovna.ujep.cz/index.php/en/rakouska_knihovna/rakouska-knihovna-archiv/260-prednaska_rk_020414

Dne 29. a 30. října 2013 měli studující germanistiky možnost seznámit se se základy moderního literárního žánru poetry slam. Pod vedením dnes již legendárního německého slamaře českého původu Jaromíra Konečného si vyzkoušeli své kreativní schopnosti při tvorbě vlastních textů a nácviku jejich přednesu dle pravidel poetry slamu.

Letošní ústecký workshop poetry slamu byl výjimečný a jedinečný tím, že se k českým studujícím germanistiky přidali i němečtí studující slavistiky z Univerzity Lipsko. Účastníci workshopu měli možnost představit výsledky své dvoudenní intenzivní práce již tradičně v úvodu večerní česko-německé SLAM POETRY SHOW, která se konala 30.10.2013 ve specifické atmosféře ústeckého Café Alibi. Katedru germanistiky reprezetovaly Julie Houfková, Kateřina Papežová, Pavla Válková a Michaela Kořánová. Pozvání Collegia Bohemica na česko-německý slam v Ústí tentokrát přijali kromě Jaromíra Konečného Petr Váša, Vašek Formánek  a Monika Serbusová z České republiky a Clara Nielsen z Německa. Bližší informace viz  http://www.collegiumbohemicum.cz/akce/358-slam-poetry-show/  

VIDEO:
http://youtu.be/tStSEmD_WJw (úvod Jaromíra Konečného, moderátor Vašek & Julie)
http://youtu.be/jPT3TdlqBYI  (sestřih celým večerem)
http://youtu.be/lQu_UvfFZRA (Petr Váša)

FOTO:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.614714001897658

Am 09.10.2013 fand in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Kulturforum in Prag und Museum der Stadt Ústí nad Labem die Lesung von Martin Waltz statt. Der österreichische Schauspieler und Regisseur las in gemütlicher Atmosphäre des Café im Stadtmuseum literarische Texte zum Thema "Frauen. Literarische Apercus aus der Zeit Fin de siècle", u.a. von Peter Altenberg, Bertha von Suttner, Alfred Polgar und Anton Kuh. Nähere Informationen unter http://knihovna.ujep.cz/index.php/en/rakouska_knihovna/rakouska-knihovna-archiv/135-frauen

Dne 30. října 2013 si připomněla ústecká germanistika dvousté výročí úmrtí německého romantického básníka a cestovatele Johanna Gottfrieda Seumeho (1763 Poserna – 1810 Teplice), který je zajímavý jak pro německou, tak i českou veřejnost. J. G.  Seume nejenže velmi podrobně vypsal svůj pobyt v Čechách ve svém cestopise Spaziergang nach Syrakus im Jahre 1802 (Procházka do Syrakus v roce 1802) vydaném roce 1803, ale také během svého léčebného pobytu v severočeských Teplicích zemřel a je zde i pohřben.

Ve středu 30. října přijal pozvání Katedry germanistiky FF UJEP ředitel Zemské centrály pro politické vzdělávání (Landeszentrale für die politische Bildung) v Sasku-Anhaltsku a bývalý poslanec spolkového sněmu a ředitel muzea v Lützenu Maik Reichel. Ve zcela zaplněné Literární kavárně v kampusu přednesl přednášku na téma vztahu J. G. Seumeho k Napoleonovi. V podvečer se Maik Reichel v doprovodu „J. G. Seumeho“ v dobovém obleku přesunul do podkrovního sálu Severočeské vědecké knihovny, v němž ve spolupráci s teplickým patriotem Jiřím Duškem představil širší veřejnosti jeho literární tvorbu. Při této příležitosti poprvé zazněly i dosud nepublikované překlady úryvků jeho děl v českých překladech, které připravil student magisterského studia Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu Zdeněk Ďurovce ve spolupráci s pedagogem Dr. Janem Kvapilem.

Další články...