Sidebar

17
lis, so
46 Aktuality

Kontakty

e-mail: kgmehling@yahoo.de
tel.: 475 286 469
kancelář: B 107

Téma dizertační práce: Räume des Eigenen in der Literatur der AutorInnen tschechoslowakischer Herkunft (vedoucí práce doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)

Spoluřešitel projektu SGS 2017-2018: Migrační procesy a jejich literární ztvárnění v současné literatuře NJO (řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)

Výuka

  • Čtení s porozuměním (ZS 2016-17)
  • Praktická rétorika (LS 2016-17)
  • Reálie NJO (LS 2016-17)

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Přehled přednášek

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer