Sidebar

23
led, út
37 Aktuality

Pozice:        doktorand

Kontakt:      Katedra germanistiky, Pasteurova 3571/13, 400 96  Ústí nad Labem

                   kanc. č. B 107

Telefon:      47528 - linka: 6469

E-mail:       kgmehling@yahoo.de

 

Téma dizertační práce: Räume des Eigenen in der Literatur der AutorInnen tschechoslowakischer Herkunft (vedoucí práce doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)

Spoluřešitel projektu SGS 2017-2018: Migrační procesy a jejich literární ztvárnění v současné literatuře NJO (řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)

Výuka:

  • Čtení s porozuměním (ZS 2016-17)
  • Praktická rétorika (LS 2016-17)
  • Reálie NJO (LS 2016-17)

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer