Sidebar

22
dub, čt
32 Aktuality

3. - 7. 4. hostování zahraničních přednášejících:
pdf prof. Dariusz Kubok, dr. Dariusz Olesiński (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

24.- 27. 4. Filosofický workshop na téma "Pravda a nepravda. Pravda a lež" (Dolní Albeřice).

27. 5. konference časopisu Ergot na téma Revoluce: Fenomén revoluce mnohostrannou perspektivou filosofie a společenských věd. Očekáváme příspěvky dlouhé do 20 minut, následované diskusí.

26. - 27. 5. konference Collegium Politicum na téma "Pain and punishment in ancient thought" (Barcelona)

26. - 29. 6. výjezdní čtení Platónova dialogu Kratylos (Louka u Mělníka) - zájemci, hlaste se prosím u dr. Konrádové

listopad 2017 mezinárodní platónské symposium na téma Platónův dialog Kratylos - zájemci, hlaste se prosím u dr. Konrádové

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer