Sidebar

21
úno, čt
39 Aktuality

Monumentorum Custos – The journal for monuments of North-Western Bohemia is  primarily conceived as a regional one, with possible local overlapping.

The aim of the magazine is to present quality scientific studies and professional materials related to cultural heritage of the selected region. Its other purpose is also to publish interdisciplinary studies connected with monuments, set in wide cultural and historical context. It concerns itself not only with historical monuments (such as buildings, castles, sculptures, paintings etc.) but also with protected areas or realisations of restoration of the cultural heritage funds.

Publisher

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Filozofická fakulta
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
Czech Republic
E-mail: kadlec.antonin@email.cz

ISSN: 1803-781X

Periodicity: once a year

Editor-in-chief: Mgr. Antonín Kadlec

Editorial Board

Chairman:

  • Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. (zaměstnavatel: Filozofická fakulta UK Praha)

Members:

  • Doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. (zaměstnavatel: Filozofická fakulta UK Praha)
  • Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. (zaměstnavatel: Filozofická fakulta UJEP Ústí n. L.)
  • Doc. ing. Michal Rykl, Ph.D. (zaměstnavatel: Fakulta architektury ČVUT Praha)
  • Doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc. (zaměstnavatel: Filozofická fakulta UJEP Ústí n. L.)
  • PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D. (zaměstnavatel: Národní památkový ústav  v Ústí nad Labem)
  • PhDr. Petr Hrubý (zaměstnavatel: Národní památkový ústav  v Ústí nad Labem)
  • Mgr. Tomáš Brož (zaměstnavatel: Národní památkový ústav  v Ústí nad Labem)
  • Mgr. Milan Sýkora (zaměstnavatel: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech)

Authors and abstracts

MC 2015

pdf Authors
pdf Abstracts
pdf Content

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer