Sidebar

20
říj, ne
31 Aktuality

Katedra germanistiky uzavřela smlouvu o spolupráci s německou univerzitou Bochum.

Katedra germanistiky FF UJEP uzavřela s Germanistickým institutem Filologické fakulty Univerzity Bochum a s Ústavem germánských studií FF UK v Praze smlouvu o vzájemné spolupráci v oblasti vědeckého výzkumu na téma “Region(ality) jako základní pojem kulturněvědecké germanistiky”. Plánovány jsou společné vědecké aktivity (workshopy, konference), vzájemná docentská mobilita (hostující akademičtí pracovníci, výzkumné pobyty) a vzájemná výměna studujících a doktorandů.

Cílem vzájemné spolupráce je další vědecký rozvoj germanistikých institutů podílejících se univerzit a zvyšování kvalifikace akademických pracovníků a studujících. Plánováno je podání žádosti Univerzity Bochum o finanční podporu spolupráce v letech 2018-2020 u DAAD v Bonnu.

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Přehled přednášek

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer