Sidebar

24
kvě,
42 Aktuality

Na Filozofické fakultě UJEP vznikla z iniciativy katedry politologie a filozofie galerie Docendo Disco. Ta je nově vytvořenou platformou „možností spolupráce“ mezi ústeckými FF a FUD. 

Na naší fakultě se konají nejen odborné přednášky, ale také ty cestovatelské. V úterý 30. 10. 2018 proběhlo putování po Ázerbájdžánu a Gruzii s Davidem Tomíčkem.

Filozofická fakulta si připravila doprovodný program k 21. ročníku divadelního festivalu KULT, který se konal od 10. do 20. října 2018. Akce byly tematicky přiřazeny k jednotlivým vystoupením divadelních souborů.

Ve dnech 18. - 21. 10. 2018 se uskutečnil tradiční podzimní Kulturně historický kurz na výcvikovém středisku UJEP Bukovina u Hrubé Skály. Akce byla určena pro studenty oborů Dokumentace památek a Kulturní historie.

Ve dnech 18. a 19. října proběhlo již sedmé výjezdní setkání akademických pracovníků, studentů a přátel Katedry politologie a filozofie na břehu Otavy. Letos byla kritické reflexi podrobena stoletá republika, a to jak z filozofických, tak i z historických a religionistických pozic.

Dne 16. 10. 2018 se od 8 do 18 hodin konal v Žatci otevřený pracovní workshop projektu NAKI II DG16P02B021 „Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele“, na němž se podílejí NPÚ ÚOP Ústí nad Labem a Filozofická fakulta UJEP.

Ve dnech 3. - 5. 10. 2018 proběhla na litoměřickém výstavišti akce TechDays 2018, která prezentovala školy a firmy s technickým zaměřením. Letos prvně byly na veletrh pozvány také na jeden den vysoké školy.

Odpoledne před prodlouženým víkendem proběhlo 27. 9. 2018 na děčínském zámku v luterském duchu. Derniéra výstavy Sola Fide/Pouhou vírou přinesla nejen přednášku prof. Jana Royta, ale i křest nové knihy dr. Táni Šimkové.

Fakulta roku 2019

Hlasujte

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer