Sidebar

24
kvě,
42 Aktuality

Dne 4. 12. 2018 od 14 hodin proběhla vernisáž výstavy Očima afrických dětí. Po dobu trvání výstavy je možné si na místě také prohlédnout výstavu afrických výrobků (případně si i nějaký odnést).

17. listopadu se na Filozofické fakultě UJEP konalo již páté symposium, pořádané redakcí revue Ergot. Navzdory tomu, že byla sobota a státní svátek, téma sebevraždy, jemuž byla akce věnována, přilákalo dostatečný počet účastníků.

Dne 14. 11. 2018 proběhlo od 15 hodin slavnostní zasedání akademické obce Filozofické fakulty UJEP. Bylo předneseno, jak proběhl uplynulý rok na fakultě, vzpomenuly se úspěchy i neúspěchy a zároveň se předestřel plán, kterým by se fakulta měla dále ubírat.

Během svatomartinského víkendu proběhl v Hoře Svaté Kateřiny již čtvrtý ročník přátelského pracovního setkání studentů Filozofické fakulty, pedagogů, odborníků a umělců.

Konference Dějiny ve veřejném prostoru: Česká společnost a historická výročí, která se uskutečnila 8. a 9. 11. 2018 v Praze z iniciativy významných vzdělávacích institucí.

V nakladatelství Universum vyšla kniha současného ředitele ústeckého archivu dr. Petra Karlíčka „Napínavá doba“ o politické karikatuře a satiře o Češích, Slovácích a českých Němcích v dobovém tisku z let 1933–1953.

Dne 6. 11. 2018 proběhl při příležitosti 10 let existence Centra pro dokumentaci a digitalizaci památek den otevřených dveří a slavnostní přednáška o zhodnocení činnosti.

Fakulta roku 2019

Hlasujte

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer