Sidebar

24
kvě,
42 Aktuality

Při příležitosti 50. výročí sebeupálení Jana Palacha si Filozofická fakulta UJEP spolu s Fakultou umění a designu UJEP připomněla jeho odkaz a vliv na společenské události od roku 1969 po současnost.

Dne 30. 1. 2019 otevřela Filozofická fakulta UJEP své dveře uchazečům o studium. Kromě klasického představení fakulty, nabídla také program s názvem Vysokoškolákem na zkoušku. Na FF UJEP dorazilo kolem 200 návštěvníků.

Kurz celofakultní PVK - Cyklus odborných přednášek (FF1/V001) je zdarma přístupný široké veřejnosti. Probíhá každou středu v průběhu semestru od 15:00 v přednáškové místnosti A 306.

V úterý 18. prosince uplynulo sedm let od smrti Václava Havla. Tato mimořádná osobnost byla připomenuta v 16 hodin u lavičky Václava Havla před Filozofickou fakultou UJEP v univerzitním kampusu.

Colloquia Ustensia jsou jednou z nejdéle trvajících pravidelných univerzitních aktivit. Letos se již 27. pokračování zúčastnili nadšenci z Německa, kteří se zamilovali do českého jazyka a přitom nalezli na ústecké univerzitě i v celém kraji celoživotní přátele.

Fakulta roku 2019

Hlasujte

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer