Sidebar

22
dub, čt
32 Aktuality

Jak jsme již uvedli, v letošním roce proběhl 25. ročník celostátního kola soutěže studentských vědeckých prací HISTORIE 2020, na kterém naše studentka Bc. Veronika Lešková obsadila fantastické první místo. Neznamenalo to však konec všech úspěchů, kterých dosáhla, ale získala také velmi prestižní Šustovu cenu.

Souběžně s proběhlou soutěží HISTORIE 2020 založenou primárně na schopnostech studentů prezentovat výsledky své vědecké práce byly přihlášené práce poskytnuty i komisi sestavené z členů významné oborové organizace Sdružení historiků ČR – Historický klub 1872. Organizace již od roku 2000 uděluje velmi prestižní ocenění pro mladé badatele pojmenované po významném českém historiku Josefovi Šustovi. Komise posuzovala předložené práce s ohledem na originalitu volby a metodického pojetí tématu, na využití archivních pramenů a práci s nimi i na komplexní postižení literatury k danému tématu, konečně i s ohledem na formální kvality zpracování odborného textu. Na zasedání dne 4. prosince 2020 pak komise po vzájemné diskusi rozhodla udělit ocenění naší studentce Bc. Veronice Leškové za práci s názvem Obyvatelstvo vesnice Všemily v raném novověku. Mikrostudie poddanského obyvatelstva na panství Česká Kamenice v letech 1556–1713. Naše studentka tak dosáhla fenomenálního dvojího úspěchu, který nemá až na jednu dvě výjimky v historii obou soutěží srovnání. Je to veliká čest i pro naše pracoviště katedry historie.

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer