Sidebar

24
bře,
39 Aktuality

„Zbytečné společenské pavědy, stejně všichni skončí v mekáči, tyhle obory vystuduje kdejaký hňup,“ a další „hejty“ šířící se virtuálním prostorem se snaží vyvrátit nová kampaň s názvem Humanitky.cz.

„Zbytečné společenské pavědy, stejně všichni skončí v mekáči, tyhle obory vystuduje kdejaký hňup,“ a další „hejty“ šířící se virtuálním prostorem se snaží vyvrátit nová kampaň s názvem Humanitky.cz. Je čas ukázat, že absolventi humanitních a společenských věd jsou na trhu práce nejen úspěšní a žádaní, ale také že humanitní a společenské vědy mají v naší společnosti své pevné a mnohdy nezastupitelné místo.

Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a Ostravskou univerzitou pustila do boje s předsudky a stereotypním pohledem na humanitní vědy. Společně v projektu Humanitky.cz poukazují na dlouho zakořeněné mýty o humanitních a společenských vědách a s kapkou přidaného humoru, nadsázky a provokace se pokouší šířit pravdu o studiu a budoucnosti absolventů.

„Není pravda, že absolventi humanitních a společenských věd jsou společensky nepotřební a neuplatitelní na pracovním trhu. Naše tvrzení máme podložená daty. Stejně tak výroky některých politiků o tom, že absolventy humanitních oborů ekonomika nepotřebuje a končí na úřadech práce či vykonávají méně kvalifikovanou práci, jsou zcela mimo realitu,“ uvedla Daniela Rywiková, proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

„Nová propagační videa mají také ukázat, že středoškolští učitelé oborů, jako jsou český jazyk a literatura, dějepis, základy společenských věd a dalších, jsou často právě absolventy filozofických fakult,“ doplnil Jan Prouza, děkan Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Webové stránky Humanitky.cz se sloganem: „ODHAL, jaké jsou humanitní a společenskovědní obory doopravdy,“ cílí na široké publikum prostřednictvím zábavných videí, interview a výzkumů trhu práce. Na stránkách jsou k dispozici rozhovory s bývalými absolventy, jimž právě humanitní vědy otevřely dveře do světa.

Výzkumy dokládají, že zájem o absolventy humanitních věd stoupá. Společnost potřebuje psychology, jazykovědce, učitele, politology, sociology i antropology orientující se v politice, historii a kultuře.

V rámci tohoto projektu proběhlo v loňském roce společností STEM/MARK rozsáhlé šetření mezi zaměstnavateli v několika vybraných krajích napříč Českou republikou. Z průzkumu vyplynulo, že ze strany zaměstnavatelů je o tyto absolventy nejen zájem, ale že například v oblasti školství nebo některých služeb je zaměstnavatelé vnímají jako nenahraditelné. Průzkum mimo jiné také ukázal, že absolventy humanitních a společenskovědních oborů přijímají spíše velké firmy působící zejména v oboru školství a státní správy a dále ve finančních a odborných službách nebo společnosti se zahraniční působností. Kde všude nacházejí tito absolventi uplatnění, ukazují právě Humanitky.cz.

Součástí projektu byla i panelová diskuze a burza práce na téma Uplatnitelnost absolventů humanitních a společenskovědních oborů, které proběhli na UJEP 25. listopadu 2020 od 15:00 h ve virtuální místnosti aplikace BigBlueButton, již univerzita využívá pro distanční výuku.

„Bohužel nám doba nedovolila, abychom se sešli osobně, proto jsme museli přistoupit na tuto alternativu, která, jak věříme, byla pro studenty i veřejnost stejně přínosná,“ uvedl Pavel Maškarinec, řešitel projektu a proděkan pro vědu a doktorské studium na FF UJEP, a dodal, že: „diskuze se zúčastnili zástupci institucí z Ústeckého kraje stejně jako někteří naši absolventi. Ke sledování je zvána i široká veřejnost.“ Součástí diskuze bylo i představení šetření společnosti STEM/MARK.

Burzy práce se zúčastnili zástupci z: Archiv města Ústí nad Labem, Glencore Agriculture Czech s.r.o., Deník.cz/práce v EU, Dobrovolnické centrum, z. s., Jazyková škola LINK s.r.o., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Muzeum města Ústí nad Labem, My Plans, Národní památkový ústav – územně odborné pracoviště v Ústí nad Labem, Památník Terezín, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.

Přehled přednášek LS 2022/2023

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer