Sidebar

23
led, so
30 Aktuality

V letošním roce proběhl již 25. ročník celostátního kola soutěže studentských vědeckých prací HISTORIE 2020 připravované Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, na kterém skvěle uspěla naše studentka Veronika Lešková.

Ačkoli klání nemohlo proběhnout tradičně formou několikadenní konference, na které zástupci z jednotlivých pracovišť univerzit rozvíjejících historické vědy prezentují svá témata, podařilo se organizátorům realizovat náhradní řešení v podobě porotě zprostředkovaného souboru video prezentací. Naší filozofickou fakultu reprezentovali dva studenti Bc. Zdeněk Kolafa (se studií: Americký narativ Alexandra Scotta Witherse. Život na hranici severoamerických kolonií v polovině 18. století dle kronik a souvisejících pramenů)a Bc. Veronika Lešková (se studií: Obyvatelstvo vesnice Všemily v raném novověku. Mikrostudie poddanského obyvatelstva na panství Česká Kamenice v letech 1556–1713), nevedli si vůbec špatně. Výsledky soutěže byly vyhlášeny v rámci online setkání, přičemž z celkového počtu 24 účastníků skončil Zdeněk Kolafa přesně uprostřed pomyslného startovního pole, a co je ještě skvělejší, že celkovým vítězem se bezkonkurenčně stala Veronika Lešková. První místo v soutěži tak po několika letech zamířilo k nám do Ústí nad Labem, kde také proběhne příští ročník soutěže, na který jste zváni.

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer