Sidebar

25
čen,
33 Aktuality

Jako každým rokem, i letos se uskutečnilo tradiční listopadové platónské symposium, které již od roku 1997 spolupořádá Česká platónská společnost. Podobně jako řada letošních akcí se i symposium muselo kvůli koronavirové situaci přesunout do virtuálního prostoru.

Reprezentativní prostory pražské vily Lanna, která tradičně platónská symposia hostí, tak letos zůstaly prázdné.

Tématem letošního ročníku, plánovaného na 5. – 6. listopadu 2020, byl Platónův dialog Lachés. K otázce statečnosti a výchově ke zdatnosti, nastolené v tomto dialogu, nabídly příspěvky českých a slovenských badatelů různorodé interpretační možnosti a uchopily řadu klasických témat platónského myšlení. Mezi přednášejícími byli Štěpán Špinka, Karel Thein, Václav Němec, Kryštof Boháček, Jakub Jinek, Jakub Jirsa, Jaroslav Cepko či František Škvrnda. Z vyučujících katedry politologie a filosofie na konferenci vystoupili Josef Moural a Veronika Konrádová. Příznivci platónské filosofie mohou nahlédnout do pdf anotací jednotlivých příspěvků a do budoucna se mohou těšit na publikaci, kterou k tématu konference vydá nakladatelství OIKOYMENH.

Spolupořadatelem konference byla Česká platónská společnost, Ústav filosofie a religionistiky FF UK, Katedra filosofie a religionistika FF UPa a Katedra politologie a filozofie FF UJEP.

Přes nutná omezení, která s sebou online forma konference nesla, měla nicméně virtuální podoba setkání i svá pozitiva – především umožnila hojnější účast i těch odborníků a zájemců o Platónovo myšlení ze vzdálenějších destinací, kteří by se jinak klasického konferenčního formátu zúčastnili jen s obtížemi. V tomto smyslu byla nemilá absence osobních kontaktů současně kompenzována novými možnostmi virtuální komunikace.