Sidebar

25
čen,
33 Aktuality

„Volby do Evropského parlamentu v Česku v roce 2019: stále ještě druhořadé volby?“ je nová kniha ústeckých politologů Jakuba Charváta a Pavla Maškarince, která vyšla v září 2020. Kniha se vrací k loňským evropským volbám, které analyzuje z různých perspektiv.

Vedle zhodnocení výsledků voleb se věnuje například otázkám politické komunikace či volební geografie. Jedná se přitom o témata, která jsou relevantní z hlediska současného politologického výzkumu, a kterým se proto oba autoři věnují i ve své výuce.

„Kniha se zaměřuje na analýzu kontextu, průběhu a výsledků loňských evropských voleb v České republice, přičemž celá problematika je rámována konceptem voleb druhého řádu, který se tradičně vztahuje právě k volbám do Evropského parlamentu,“ představuje stručně publikaci proděkan pro vědu a doktorské studium FF UJEP doc. Pavel Maškarinec.

Jeho kolega z filozofické fakulty dr. Jakub Charvát k tomu dodává: „Všímáme si nejen samotných výsledků voleb a jejich zhodnocení, a to včetně prostorového rozložení volební podpory jednotlivých politických stran, ale podrobně se věnujeme například i průběhu volebních kampaní, otázce dezinformací v těchto kampaních či vnímání Evropského parlamentu a obecně Unie očima české veřejnosti.“

Právě kombinace různých přístupů přináší podle autorů ucelený pohled na volby do Evropského parlamentu v Česku konané v roce 2019, a přispívá tak k pochopení jak volebních výsledků samotných, tak i jejich příčin a politických důsledků. Publikaci proto ocení nejen akademičtí pracovníci a vysokoškolští studenti, ale rovněž novináři a zájemci o zkoumanouproblematiku z řad široké veřejnosti.

Knihu vydalo Centrum pro studium demokracie a kultury a k zakoupení je buď přímo u vydavatele, nebo v knihkupectvích s odbornou literaturou.