Sidebar

25
čen,
33 Aktuality

I věda se hodnotí. Věděli jste, že vysoké školy posílají výběr svých nejlepších výsledků k hodnocení do rady pro výzkum, vědu a inovace, poradního orgánu vlády ČR? A děje se tak už po tři roky. Také filozofická fakulta stojí o srovnání svých vědeckých výsledků v mezinárodní konkurenci a nevede si vůbec špatně.

A známkuje se jako ve škole. Na dvojky, což je veliký úspěch v rámci evropského srovnání, dosáhli v minulých letech již prof. Fukala, dr. Tomíček, ing. Arch. Prouza, prof. Schuppener a v letošním roce také dr. Eckardt, doc. Nitsche, dr. Karlíček.

V letošním roce jsme si ale připsali dosud největší úspěch. Jedničku si za svou studii Hispánské motivy a jejich funkce v kronice Řehoře Tourského zasloužil doc. PhDr. Václav Drška, Ph. D., který u nás učí obecné dějiny středověku. Hodnotitelé ocenili v jeho práci vysokou odbornost a interdisciplinární přesah s dopadem na diskusi v širokém mezinárodním vědeckém prostředí.

Gratulujeme!