Sidebar

24
říj, so
39 Aktuality

Ve čtvrtek 10. září 2020 proběhl v rámci slavnostního zahájení 49. sezóny Činoherního studia křest knihy „Překročit hranice“ / „Grenzen überschreiten“, která je dvoujazyčnou antologií textů devíti současných německých divadelních her a jejich českých překladů.

Všech devět dramat bylo přeloženo, v rámci stejnojmenného projektu Překročit hranice, studenty katedry germanistiky Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pod odborným vedením dr. Jany Hrdličkové a dr. Veroniky Jičínské ve spolupráci se studenty slavistiky TU Drážďany pod odborným vedením dr. Astrid Winter.

„Tento společný projekt byl pro nás v mnoha směrech velkou výzvou a napínavým dobrodružstvím, jehož výsledek nás o to více potěšil, neboť texty nyní mohou využít v případě zájmu i další české divadelní scény,“ okomentovala doc. Renata Cornejo, pod jejímž vedením byl projekt na katedře germanistiky v minulých letech realizován.

Na půdě FF UJEP se po celou dobu trvání projektu realizovaly speciální překladatelské semináře za účasti několika desítek studentů a studentek, které obohatily přednášky paní Haladové z Činoherního studia nebo českých odbornic na současné drama dr. Pavlišové z UP Olomouc a doc. Augustové z UK Praha.

„Díky tomuto projektu si naši studující mohli doslova ohmatat náročnou překladatelskou práci, a sice na atraktivních textech nejmladší německé a rakouské autorské generace. A jako bonus byly všechny překlady uvedeny ve formě scénických čtení následně studenty JAMU a DAMU v prestižním prostoru ústeckého Činoherního studia,“ uvedla Veronika Jičínská.

„Jsem si jista, že si naše studentky a studenti do života odnášejí nejen nádherný zážitek, ale i skvělou praxi pro své budoucí kariérní uplatnění,“ dodala Jana Hrdličková.

Hlavním přínosem tohoto projektu není jen překračování hranic geografických či jazykových a politických bariér, jeho výjimečnost tkví především v rozvolňování hranic mezi na první pohled velmi odlišnými světy současného divadla a univerzitních poslucháren, každodenní praxí dramatických a filologických studií, mezi vysokoškolskou namnoze anonymní realitou a divadelními prkny v záři reflektorů,“ zdůraznila proděkanka pro rozvoj, kvalitu a vnější vztahy na FF UJEP dr. Stanislava Musilová a dodává: „Pevně proto věřím, že hranice, které byly díky tomuto projektu ,překročeny, se již znovu v našich myšlenkových mapách neobjeví.“

Prezentace knihy Překročit hranice se v prostoru Činoherního studia zúčastnili zástupci všech institucí spolupracujících na projektu. Vlastní křest, který nebyl jediným bodem v programu zahájení divadelní sezóny, proběhl před budovou Činoherního studia a provázela jej slova díků a uznání. V průběhu večera proběhla také vernisáž výstavy obrazů německého výtvarníka Philippa Glogera a koncert kapely Nauzea Orchestra.

Knihu je prozatím možné zakoupit v Činoherním studiu za 450 Kč.

Realizace tříletého projektu a publikace jeho výsledků byla podpořena Česko-německým fondem budoucnosti, Ústeckým krajem, Ministerstvem kultury ČR a Filozofickou fakultou UJEP.

O projektu Překročit hranice.

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer