Sidebar

3
pro, čt
20 Aktuality

Během léta se uskutečnilo další z řady pravidelných setkání nad texty Platónových dialogů. Filosofické léto se přihlásilo již tradičním čtením jednoho z platónských dialogů, tentokrát to byl dialog Lachés, který bude zároveň tématem listopadového platónského symposia.

Přes pandemické hrozby posledních měsíců, které zhatily mnohé plány, se čtení uskutečnilo v dohodnutém termínu a za hojné účasti. Zavítali jsme opět do Lhotky u Mělníka, která naše setkání hostila už po třetí.

Kromě důkladného čtení, diskusí a výletu mělo letošní setkání i patřičný dramatický rozměr, když se úvodní scéna dialogu – boj ve zbroji – stala nejen předmětem teoretického výkladu, ale i předmětem názorné demonstrace a praktické výuky, které se někteří z účastníků s patřičným nasazením zhostili.