Sidebar

20
zář, ne
29 Aktuality

Dne 17. června proběhlo zasedání Akademického senátu FF UJEP, na kterém byl schválen inovovaný Organizační řád FF. Nejvýraznější změny spočívají v reorganizaci resortů jednotlivých proděkanů, které jsou více v souladu se strukturou vedení univerzity.

Na post proděkana pro vědu a projektovou činnost bude jmenován doc. Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D. a na post proděkanky pro rozvoj, kvalitu a vnější vztahy bude jmenována Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D. Vedle toho senát rozhodl o zřízení Katedry archivnictví a pomocných věd historických, která tak rozšíří spektrum pracovišť. Obor archivnictví má na fakultě dlouhodobou tradici a existence samostatné katedry ještě více posílí podmínky pro vědecko-výzkumné a vzdělávací aktivity na tomto poli. Na středečním zasedání byly mimo jiné schváleny také nové studijní programy zaměřené na vzdělávání budoucích učitelů na všech třech dosavadních katedrách. V budoucnu se tak můžeme těšit na další středoškolské učitele plně vybavené kompetencemi, které vzdělávání na filozofické fakultě nabízí.