Sidebar

20
zář, ne
29 Aktuality

Zabudnuté dedičstvo oslobodenia. Deti amerických a sovietskych vojakov v povojnovom Československu. Hľadáme pamätníkov narodených zo vzťahov miestnych žien a amerických alebo sovietskych vojakov v povojnovom Československu!

Hľadáme pamätníkov narodených zo vzťahov miestnych žien a amerických alebo sovietskych vojakov v povojnovom Československu!

Násilné, ale aj ľúbostné kontakty vojakov cudzích armád a miestnych žien sú neoddeliteľnou súčasťou ozbrojených konfliktov. Z týchto kontaktov sa neraz narodia aj deti, ktorých pôvod môže mať negatívne následky na ich ďalší život v povojnovej spoločnosti. Keď sovietska a americká armáda vstúpili na územie Československa boli miestnym obyvateľstvom vítané ako osloboditelia od nacistického Nemecka. Ako naznačujú dobové pramene, aj v tomto prípade často dochádzalo k ľúbostným kontaktom vojakov s miestnymi ženami. Žiaľ, výnimkami neboli ani prípady znásilnenia. Keď v novembri 1945 obe armády Československo opustili, zanechali po sebe okrem iného aj niekoľko stoviek, možno tisícov detí. Práve tieto deti a ich povojnové osudy sú v centre pozornosti pripravovaného projektu „Zabudnuté dedičstvo oslobodenia.“. Pomocou ich životných príbehov chce náš projekt poskytnúť nový pohľad na udalosti konca druhej svetovej vojny, ale aj na povojnovú spoločnosť Československa. Keďže deti oslobodeneckých armád sú dnes už v pokročilom veku, je to pravdepodobne jedna z posledných možností odborne sa venovať tejto téme a dozvedieť sa o ich živote a spomienkach.

Obraciame sa preto na všetkých narodených zo vzťahov miestnych žien a amerických a sovietskych vojakov, ktorí by s nami chceli zdieľať ich príbehy a týmto prispieť k vyplneniu bieleho miesta v Československých dejinách.

V prípade potreby, môžu byť rozhovory vedené anonymne.

Ďakujeme!

Kontakt:

Michal Korhel, M. A.
Email: michal.korhel@ujep.cz
Tel.: 725 882 215