Sidebar

8
kvě, so
31 Aktuality

V týdnu od 8. do 12. května 2020 se sešlo 12 komisí, aby posoudilo obhajoby 91 závěrečných prací. Představit své práce se na FF UJEP dostavilo 58 studentek a 33 studentů. Úspěšně jich obhájilo 83, z toho 38 jich bylo hodnoceno výborně.

Úspěšně jich obhájilo 83, z toho 38 jich bylo hodnoceno výborně, 33 velmi dobře a 12 dobře. Gratulujeme všem úspěšným absolventkám a absolventům. Přejeme krásné léto a mnoho zdaru v případě, že vás ještě čekají státní závěrečné zkoušky.

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer