Sidebar

8
kvě, so
31 Aktuality

Během „COVIDové“ krize dala Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně studentům či studentkám, kteří se vlivem nepředvídatelných skutečností dostali do tíživé finanční situace, možnost požádat o mimořádné stipendium.

Fakulta registruje přibližně 18 případů, kdy studenti či studentky podali žádost o finanční podporu. Výše stipendia činí 10 000 Kč,“ uvedla vedoucí studijního oddělení FF UJEP Mgr. Daniela Libichová.

Jako nejčastější důvody studenti uvádějí problémy s pozastavením brigád či trvalého zaměstnání po dobu karantény a nemožnost přivydělat si jinde. Mnoho studentů si totiž často formou mimořádných stipendií přivydělává i během roku přímo na fakultě prací ve studovnách či výpomocí při univerzitních akcích. Často studenti zmiňují i výpadek stabilního příjmu rodičů, kteří jim tak nemohou finančně přispívat v době studia. O příspěvek ovšem žádají i studenti kombinovaného studia, kteří mají problémy vyjít s rodinným rozpočtem.

V souladu s vládou přijatým Zákonem o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů se období od 1. 3. do 31. 8. 2020 nezapočítává do maximální doby studia. Studentům ve vyšších ročnících může pomoci i skutečnost, že dle uvedené zákonné normy jsou na dané období prominuty poplatky za delší studium.

O stipendium si mohou studenti požádat až do 31. srpna 2020. Rádi jim pomůžeme, aby tíživá situace nenarušila jejich studijní plány a mohli jsme se znovu setkávat v novém akademickém roce“, upřesnila děkanka Filozofické fakulty UJEP prof. Michaela Hrubá.

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer