Sidebar

8
kvě, ne
31 Aktuality

V termínu od 25. května do 31. května 2020 proběhla jako každý rok Odborná praxe A, která je určena pro obory Kulturní historie a Dokumentace památek v prezenční i kombinované formě. Praxe se odehrávala v okolí Opárna.

Dokumentace byla zaměřena především na venkovský dům p. č. 7 v Chotiměři, hrad Opárno a Opárenský mlýn, kde bylo pro studenty zajištěno ubytování a který sloužil studentům i pro následné zpracování výsledků.

Praxi letos absolvovalo celkem 15 studentů, kteří se každý den od 9 do 15 hodin prakticky seznamovali se základními metodami a technikami práce s hmotnými historickými prameny. Mezi osvojené metody patří mimo jiné stavební zaměření, měření pomocí totální stanice, fotogrammetrie, 3D skenování, a inventarizace stavebního prvku a popis architektury.

Dokumentace byla realizovaná podle metodik NPÚ pod vedením PhDr. Kamila Podroužka Ph.D. a Mgr. Táni Šimkové Ph.D. s asistenty z Centra dokumentace a digitalizace kulturního dědictví FF UJEP, Mgr. Lucií Drmolovou, Mgr. Janem Horákem, Mgr. Davidem Skalickým, Bc. Veronikou Chalupovou, Bc. Ludvíkem Pohořalým, Bc. Terezou Šťastnou, Bc. Davidem Šťastným a Bc. Romanem Švecem. Logistickou podporu praxe zajistila Bc. Gabriela Růžičková.

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer