Sidebar

12
srp, st
17 Aktuality

Na výročí nezapomínáme. Katedra historie Filozofické fakulty UJEP připravuje u příležitosti 75. výročí konce 2. světové války výstavu Zklamání, strach a naděje: Život v Ústeckém kraji v letech 1938–1946. Měla být představena začátkem května...

Zklamání, strach a naděje – Filozofická fakulta si výročí konce války připomene až na podzim

Na výročí nezapomínáme. Katedra historie Filozofické fakulty UJEP připravuje u příležitosti 75. výročí konce 2. světové války výstavu Zklamání, strach a naděje: Život v Ústeckém kraji v letech 1938–1946. Měla být představena začátkem května, současná zdraví chránící opatření její zahájení odsunuje do nového akademického roku.

„Když jsem koncipoval výstavu, která je určená (nejen) pro středoškolské studenty, ale pro všechny zájemce o historii, uvědomil jsem si, že pokud bych se zaměřil pouze na konec války, bude to málo. Že je třeba události před 75 lety přiblížit v mnohem širším kontextu a pokud možno tak, aby to bylo pro návštěvníky výstavy, resp. čtenáře doprovodné knížky, co nejzajímavější. Proto jsem se rozhodl přiblížit léta 1938–1946 na území dnešního Ústeckého kraje z různých pohledů,“ přiblížil doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D., autor výstavy a vedoucí katedry historie FF UJEP.

Připravená bannerová výstava sleduje události od vzniku Říšské župy Sudety přes přiblížení toho, jak od jara 1939 fungovala hranice mezi župou a Protektorátem Čechy a Morava, až po nástin tehdejšího všedního života, který byl v důsledku válečných událostí hodně pestrý. Pochopitelně nebyli opomenuti ani váleční zajatci, kterých zde žily desítky tisíc, vznik a existence pobočných koncentračních táborů, nacistická restriktivní politika vůči Čechům, německým antifašistům a Židům na straně jedné a odpor a odboj, včetně zahraničního, na straně druhé. S posledním rokem války pak souvisí spojenecké nálety, připravenost Němců bojovat až do hořkého konce a vlastně i po něm, osvobození a sovětské letecké útoky v posledních válečných hodinách. Výstava nekončí květnem 1945 a věnuje pozornost ještě důležitým poválečným aspektům tehdejší hodně napjaté a nejisté situace v našem kraji: divokému odsunu, excesům vůči Němcům a od roku 1946 organizovanému odsunu. Politická síla, která se zde mezitím výrazně prosadila, určila dějinný vývoj po roce 1948.

„Samotné hlavní texty jsou relativně stručné, důraz kladu na fotografické a archivní materiály, které v publikaci podrobně komentuji, což samozřejmě nejde na výstavních bannerech,“ popisuje Martin Veselý.

Fotografie autor výstavy shromažďoval poměrně dlouho, mnohé z nich jsou z jeho osobního archivu, ale využil také vstřícnosti muzeí, archivů nebo svých přátel.

„Za veškerou pomoc se shromážděním fotografického materiálu velice děkuji. V publikaci bude kolem 300 fotografií a dokumentů, mnohé z nich budou publikovány vůbec poprvé,“ uzavírá doc. Veselý.

Výstava doplněná o didaktický program měla putovat i po středních školách a gymnáziích Ústeckého kraje. Vývoj aktuální situace a zájem vzdělávacích institucí ukáže, zda k tomu na podzim dojde.